Spotkanie dot. sytuacji w rolnictwie

27 czerwca 2020 r w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Amazonka” w  Ciechocinku odbyły się obrady pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Obrady rozpoczął dyrektor Centrum Organizacji Imprez z Bydgoszczy Janusz Polak. Poprosił on o przedstawienie przez Marcina Wrońskiego – Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezentacji związanej z promocją znaku jakości „Produkt Polski”.

Na spotkaniu odznaczono zasłużonych rolników i działaczy Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznakami honorowymi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Organizator spotkania wyróżnił osoby współpracujące i zasłużone dla rolnictwa z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego okolicznościowymi albumami.

Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski został poproszony o zabranie głosu. W dwugodzinnym wystąpieniu zapoznał uczestników z sytuacją polskiego rolnictwa oraz zadaniami wynikającymi z piastowanym urzędem.

Spotkanie zakończyło się dyskusją przy wspólnym obiedzie

Tekst: Małgorzata Kołacz
Foto: Ryszard Zarudzki, Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie