ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ BADAŃ OKRESOWYCH OPRYSKIWACZY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Bydgoszczy informuje iż 15 marca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 8 lutego 2023 r., która uchyla przepisy w zakresie środków ochrony roślin, czasowo zawieszone z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego przez SARS-CoV-2.

Wobec powyższego wraca obowiązek:

– posiadania aktualnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin;

– posiadania aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Podmioty prowadzące działalność rolniczą, które w okresie trwania pandemii COViD-19 nie aktualizowały obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz badań sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin są zobowiązane uzupełnić przedmiotowe wymagania w terminie
 2 miesięcy od dnia uchylenia przepisów w zakresie środków ochrony roślin czasowo zawieszonych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanychSARRS-CoV-2.

 

Informujemy zatem, że przywrócone wymagania obowiązywać będą od 4 maja 2023 r.