OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU – wizyta studyjna

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystąpił do realizacji projektu:

 ,,OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU ” 

w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

od 28 maja do 31 pażdziernika 2019 r.

 

W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
– Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Ułatwi to wypracowanie rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnictwa we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzanie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz jego dystrybucji na przykładzie gospodarstw wiejskich w południowo – zachodniej Norwegii.

Grupą docelową są doradcy i rolnicy z obszaru 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko–pomorskiego, łódzkiego. Grupa będzie liczyła 22 osoby, wyodrębniona zostanie ze środowiska instytucjonalnego otoczenia, wsi i rolnictwa, zajmującego się oraz przyczyniającego do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Dostęp do projektu będą miały osoby zamieszkujące i prowadzące działalność na obszarach wiejskich, głównie właściciele małych, będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych.

Planowane formy realizacji operacji:  pięciodniowa wizyta studyjna

– 22 uczestników wizyty studyjnej, którzy poznają szczegółowe zagadnienia z zakresu przetwórstwa na poziomie własnego gospodarstwa.
– Wydanie publikacji informacyjnej opisującej wizytowane podmioty oraz ciekawe inicjatywy i systemy sprzedażowe funkcjonujące w danym kraju.

Przewidywane  efekty operacji:

Efektem realizacji operacji będzie upowszechnianie i wymiana wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwoli na wskazanie możliwości wytwarzania i przetwórstwa rolno-spożywczego przy zastosowaniu innowacyjnych technologii produkcji.

Efektem natychmiastowym  realizowanej operacji będzie:

– Podkreślenie znaczenia  wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów.

– zwiększenia konkurencyjności na rynku oferującym produkty tradycyjne i lokalne, co pozwoli zwiększyć rentowność i konkurencyjność gospodarstw na terenie Mazowsza, Lubelszczyzny, regionu łódzkiego i kujawsko-pomorskiego

– wzrost zainteresowania dobrymi praktykami i transferem wiedzy

– zwiększenie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania