Konferencja – Lokalne Partnerstwa Wodne

23 listopada bieżącego roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w województwie kujawsko – pomorskim szansą aktywizacji lokalnej społeczności na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej”. Konferencję przeprowadzono w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2022-2023 „Lokalne Partnerstwa Wodne” (LPW).

Uczestników przywitał dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR w Minikowie i Małgorzata Kołacz, wojewódzki koordynator ds. wody. Spotkanie otworzył dyrektor Ryszard Kamiński, który przedstawił ideę inicjatywy tworzenia LPW w Polsce. Głównymi celami konferencji było zapoznanie uczestników z efektami pracy nad tworzeniem LPW w latach 2020 -2022 r. oraz przedstawienie planowanych działań w 2023 r. Jednym z celów było przekazanie informacji o możliwościach wsparcia partnerów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Krajowego Planu Odbudowy i Planu Strategicznego WPR 2021- 2027. Intencją organizacyjną Konferencji było kontynuowanie budowy sieci współpracy dla tworzonych w województwie kujawsko-pomorskim LPW.

Podsumowano pracę Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz powołano do niej nowych członków.

Do udziału w konferencji poproszono przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Lasów Państwowych , parków krajobrazowych. Na konferencję zaproszono członków Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, LPW. Zaproszono również przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, wójtów, burmistrzów i starostów, rolników, przedstawicieli Gminnych Spółek Wodnych.

Wiodącymi tematami wystąpień było wsparcie finansowe działań związanych z poprawą gospodarski wodnej oraz znaczenie retencji wodnej w tym jej znaczenie na poziomie gospodarstwa. Jarosław Wiśniewski, Radca z Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił możliwości inwestycyjne w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz rolę LPW we wdrażaniu działania B 3.3.1 KPO. Zaprezentowano harmonogram wdrażania działania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Eliza Kaczmarek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przedstawiła możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje wodne.

Konferencja była miejscem podsumowania trzech lat pracy w zakresie tworzenia LPW (2020-2022). Prowadzone działania i doświadczenia KPODR w tworzeniu LPW przedstawili dr Ryszard Zarudzki i Małgorzata Kołacz.

Zenon Lewandowski – Ekspert d.s. Rozwoju Obszarów Wiejskich zapoznał uczestników spotkania z warunkami tworzenia LPW w województwie kujawsko-pomorskim oraz
z zadaniami na przyszłość. Następnymi aktywnościami może być weryfikacja założeń poszczególnych LPW pod względem:

  • Diagnozy – czy jest potrzebne uzupełnienie  ankiet przez członków LPW?
  • Celi, priorytetów inwestycyjnych, kierunków inwestycji – czy pasują do specyfiki powiatu?
  • Listy inwestycji priorytetowych – czego brak, co należy zweryfikować lub uzupełnić?
  • Określenia zakresu prac dotyczących uzupełnienia treści PPW – jakie aktywności należy podjąć?
  • Wstępnej identyfikacji projektów do realizacji w ramach KPO B3.3.1 – które zadania pasują do KPO?

Grzegorz Smytry, Zastępca Przewodniczącego Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zapoznał uczestników ze znaczeniem retencji wodnej i działaniami prowadzonymi przez RZGW Wody Polskie.

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik z Katedry Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawił możliwości wykorzystania małej retencji wodnej w gospodarstwie rolnym. Duże zaciekawienie uzyskał temat dotyczący możliwości gromadzenia wody opadowej z powierzchni utwardzonych.

Dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego ITP w Bydgoszczy zaprezentowała innowacyjne rozwiązania na rzecz retencjonowania wody oraz przedstawiła przykłady do naśladowania.

Spotkanie posumował dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR w Minikowie.

 

Zapis wideo Konferencji (referaty):

 

Do pobrania:

Wydawnictwo O Lokalnych Partnerstwach Wodnych – całość

 

fot. Marzena Zwiewka

image_pdfimage_print