XVII Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Operacja pn. „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

serdecznie zaprasza

gospodarstwa ekologiczne z województwa kujawsko-pomorskiego
do udziału

w XVII Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

XVII edycja wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 r. organizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pn. „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych”. Operacja ta realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2024-2025.

Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk z zakresu rolnictwa ekologicznego
oraz zachęcanie rolników do opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w gospodarstwach rolnych.

Kierunkiem działań jest popularyzacja tych rozwiązań, które dążą do usprawnienia ekologicznego systemu produkcji i przetwórstwa. Konkurs umożliwia również wymianę wiedzy i doświadczeń między rolnikami.

Celem jest również zatrzymanie tendencji spadkowej ilości ekologicznych gospodarstw rolnych oraz wyszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności ekologicznej. Tym samym, operacja ma na celu promowanie działań służących konsumentom, rolnictwu i przyrodzie.

Ponadto, konkurs ma za zadanie wyróżnić gospodarstwa ekologiczne naszego regionu, które prowadzą zrównoważoną produkcję rolną sprzyjającą odbudowie zasobów gleby, wody i powietrza.

Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie lub mailowo na adres lidia.saganowska@kpodr.pl do dnia 24.06.2024 r.

Zgłoszenia do wojewódzkiego etapu konkursu dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 1 do Regulaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie.

 

Kontakt:

Lidia Saganowska,  tel. 723 330 695, 52 386 72 42

Pliki do pobrania: Regulamin_konkursu_na_Najlepsze_gospodarstwo_ekologiczne_2024_z załacznikami

Opracowała Lidia Saganowska

 

 

image_pdfimage_print