Terminy stosowania nawozów

Terminy stosowania nawozów azotowych naturalnych i mineralnych określają zapisy Programu azotanowego:

Terminy te nie dotyczą podmiotów zakładających jesienne uprawy po późno zbieranych przedplonach (burak cukrowym kukurydza, późne warzywa). W takiej sytuacji dopuszczalne jest zastosowanie azotu w nawozie wieloskładnikowym (również naturalnym) pod zakładane uprawy w dawce nie większej, jak 30 kg N/ha (w przeliczeniu na czysty składnik). Stosując tą praktykę należy szczegółowo udokumentować termin zbioru przedplonu, datę zastosowania nawozu, jego rodzaj oraz zastosowaną dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Terminy z tabeli nie dotyczą również podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby spowodowane przez np. wystąpienie nawalnych deszczy lub wystąpienie suszy rolniczej Dla tych podmiotów terminem granicznym możliwości zastosowania nawozów jest 30 listopada.