SZKOLENIE DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

12 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej w Minikowie odbyło się szkolenie dla hodowców i producentów bydła mięsnego. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Szkolenie otworzyli Janusz Piotrowski – Dyrektor Biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wraz z Markiem Witkowskim – Zastępcą Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszym prelegentem był lekarz weterynarii Wojciech Wójcik, który przedstawił hodowcom zagadnienia dotyczące procedur weterynaryjno-zootechnicznych w hodowli bydła mięsnego, omówione zostały zasady praktycznego wykonania u bydła sondowania, trokarowania, dekornizacji oraz odkażania pępka, zaprezentowano zalecenia odnośnie monitoringu zwierząt i prawidłowych wycieleń. Wykład miał charakter praktyczny i został wzbogacony w filmy instruktażowe.

O środkach pomocowych dla hodowców i producentów bydła mięsnego w roku 2020 mówił Łukasz Piotrowski – główny specjalista ds. ekonomiki z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Przedstawił działanie „Dobrostan zwierząt”, które ze względu na to, że jest nowym działaniem wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników szkolenia. W ramach tej pomocy rolnicy utrzymujący bydło lub świnie będą mogli starać się o dodatkowe wsparcie finansowe, jeżeli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja danego roku – drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus. Omówił również środki pomocowe takie jak: „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar d.

Ostatnim punktem szkolenia był temat o aktualnej sytuacji na rynku wołowiny w Polsce, o której mówili Dyrektor KPODR, Dyrektor Biura PZHiPBM wraz z lekarzem weterynarii.

Szkolenie zakończyło się dyskusją i obiadem. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie!

 

Tekst: Daria Andrzejewska

Fot.: Jarosław Domiński, Daria Andrzejewska