„Młodzi z POWRem” – dofinansowanie do kursu zawodowego i zatrudnienia osób do 30 roku życia

W województwie Kujawsko-pomorskim pojawiła się nowa możliwości doskonalenia zawodowego oraz polepszenia sytuacji na rynku pracy młodych osób. Rozpoczęto realizację projektu „Młodzi z POWRem” w ramach Działania 1.2 Wspieraniem osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja zawodowa osób przed 30 rokiem życia.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • nie ukończyły 30 roku życia,
 • zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
 • są bierne zawodowo (tj. nie uczą się, nie pracują) lub
 • są zatrudnione na podstawie umowy krótkoterminowej lub cywilnoprawnej lub
 • są osobami, ubogimi pracującymi – zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia ukierunkowanego na aktywizację zawodową obejmującego:

 • poradnictwo zawodowe – wsparcie obligatoryjne,
 • udział w certyfikowanym kursie zawodowym, który pozwoli na zdobycie/podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych – wsparcie fakultatywne

lub

 • subsydiowane zatrudnienie (umowa o pracę na min. 4 miesiące, z których za 3 miesiące pracodawca otrzymuje refundację wynagrodzenia pracownika w kwocie najniższego wynagrodzenia krajowego) – wsparcie fakultatywne

Uczestnik w ramach projektu będzie miał zapewnione:

 • refundację kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe i/lub kurs,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie ZUS w trakcie trwania kursu,
 • stypendium szkoleniowe w trakcie trwania kursu (6,78 zł netto/1 h uczestnictwa),
 • catering,
 • materiały szkoleniowe,
 • co najmniej 2250,00 brutto/miesiąc w trakcie subsydiowanego zatrudnienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z operatorem wsparcia pod numerem telefonu: 600 787 530, 600 630 720.