Lista Odmian Zalecanych (LOZ)

W dobie zmieniających się warunków glebowo-klimatycznych oraz ograniczania środków produkcji rolniczej, jakimi są środki ochrony roślin czy możliwość intensywnego nawożenia, dobór odmian roślin uprawnych do warunków naszego pola staje się jednym z istotniejszych elementów w produkcji rolniczej.

Hodowle roślin nieustannie pracują nad tworzeniem nowych odmian, takich które swoją odpornością i tolerancją na określone czynniki biotyczne i abiotyczne, dostosowywane są do często ekstremalnych warunków jakie funduje nam zmieniający się klimat.

Corocznie zespoły ekspertów, hodowców i praktyków w każdym województwie analizują wyniki porejestrowych badań nad odmianami dostępnymi w naszym kraju. Na podstawie tych analiz opracowywane/aktualizowane są Listy Odmian Zalecanych (LOZ).

W województwie kujawsko-pomorskim LOZ opracowywana jest dla zbóż jarych i ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto, owies), dla rzepaku, kukurydzy, roślin bobowatych (groch, łubiny, bobik, soja) oraz ziemniaków.

 

Do pobrania:

Lista odmian zalecanych