„Gospodarstwo edukacyjne…..” – szkolenie II

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

20 października 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przeprowadził szkolenie online pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – Realizacja podstawy programowej w gospodarstwie edukacyjnym”.

Szkolenie jbyło skierowane do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także do osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Świadczenie usług edukacyjnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, przy czym prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu, szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę na temat komponowania programów edukacyjnych z wykorzystaniem zapisów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego, celem podniesienia atrakcyjności oferty gospodarstw edukacyjnych w kontekście świadczenia usług na rzecz grup szkolnych i przedszkolnych.

Program szkolenia: program szkolenia II

Formularz zgłoszeniowy: https://kpodr.clickmeeting.com/gospodarstwo-edukacyjne-realizacja-postawy-programowej-w-gosp-edukacyjnym/register

Zgłoszenia były przyjmowane do 18 października 2022 r. do godz. 15:00. Liczba miejsc ograniczona.

Niniejsze szkolenie będzie drugim z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym oraz w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Harmonogram szkoleń: Harmonogram szkoleń

Link do strony projektu: https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich/

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

image_pdfimage_print