RELACJA Z WARSZTAT NR I – „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

RELACJA Z WARSZTATU NR I ZREALIZOWANEGO W RAMACH OPERACJI:
„Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”

6 października 2022 r.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

W dniu 6 października 2022 r. odbył się pierwszy z dwóch zaplanowanych na terenie  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie warsztatów realizowanych w ramach operacji „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”, realizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA” wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora KPODR ds. transferu wiedzy i innowacji Pan Ryszard Zarudzki, który przywitał uczestników oraz poruszył temat wytwarzania żywności wysokiej jakości i konieczności jej odpowiedniej promocji. Jako przykład takiego produktu podał pszenicę okrągłoziarnową, odtworzoną w ramach projektu: „Pradawne Ziarno”. W swojej wypowiedzi nawiązał także do funkcjonowania procesu certyfikacji we włoskim rejonie Emilia-Romania, z naciskiem na tamtejszą filozofię działania, którą w tym procesie warto naśladować.

Następnie głos zabrała lokalna koordynator projektu Pani Beata Chełminiak, która rozpoczęła sesję prezentacji uczestników i obszarów ich kompetencji. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk: rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy rolni, przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji wsparcia rolnictwa oraz nauki. Reprezentowali oni różne kierunki produkcji i wyroby, opisali swoje doświadczenia, min. w zakresie certyfikacji żywności i wynikających z tego korzyści.  Szczególnie mocno akcentowano konieczność współdziałania, poprawy pozycji rolników w łańcuchach produkcji oraz korzystania z różnych możliwości w zakresie ekspansji produktów mających potencjał – ekspansji nie tylko krajowej, ale także zagranicznej. Rozmówcy uznali, że należy dążyć do dopasowywania gotowych produktów do istniejących znaków certyfikacyjnych ze szczególnym naciskiem na certyfikaty unijne, tak aby móc wykorzystać środki na promocję, zwiększając przez to rozpoznawalność danego wyrobu.

Adam Patkowski omówił temat produkcji żywności wysokiej jakości i funkcjonujące systemy certyfikacji produkcji, a Hubert Gonera przedstawił temat kreowania marek oraz strategii promocji żywności.

Według uczestników dyskusji proces szerokiej, skoordynowanej certyfikacji odpowiednio dobranych produktów jest zdecydowanie osiągalny a nawet konieczny ze względu na świetną jakość polskiej żywności. Braki w tym obszarze powodują, że nie trafia ona na odpowiednią, najwyższą półkę cenową, gdzie jest jej miejsce. Na te moment Polska eksportuje w znacznej mierze surowiec, który następnie jest przetwarzany przez zagraniczne podmioty. A eksport surowca nie generuje odpowiedniej wartości dodanej.

Na zakończenie warsztatu, uczestnicy opracowali szeroki katalog produktów typowych dla województwa kujawsko-pomorskiego i podobnie jak uczestnicy warsztatów w Wielkopolsce uznali, że potencjał regionu w zakresie możliwości certyfikacji oraz produkcji żywności wysokiej jakości jest olbrzymi. Na ten moment nie jest on w pełni wykorzystany i należy to jak najszybciej naprawić.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA”

image_pdfimage_print