Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi? Szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywować
i promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej. Kobiety są filarami tych organizacji. Dlatego zapraszamy na szkolenia dla kobiet, podczas których nabędą umiejętności myślenia projektowego, by łatwiej im było dobrze planować swoje działania, a także umiejętności pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by zaplanowane działania mogli realizować.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich w województwach: dolnośląskim, podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, na szkolenia „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, które odbędą się:

 • 14-16.04.2023 – Wrocław (dla woj. dolnośląskiego)
 • 12-14.05.2023 – Białystok (dla woj. podlaskiego)
 • 19-21.05.2023 – Toruń (dla woj. kujawsko-pomorskiego)
 • 19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (dla woj. zachodniopomorskiego)

Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie www.efrwp.pl/rejestracja-abc, w terminie 1-15 marca 2023 r.

Każde z 4 szkoleń będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:

 • myślenia projektowego,
 • zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
 • budżetowania projektowego,
 • zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
 • roli partnerów w projekcie,
 • możliwych dofinasowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
 • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.

Więcej informacji na stronie www.efrwp.pl

image_pdfimage_print