Pasy kwietne

W ramach Krajowych Dni Pola w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie zostały założone poletka doświadczalne z jednorocznymi pasami kwietnymi. W skład mieszanki wchodziły następujące gatunki roślin: facelia błękitna, gryka zwyczajna, kolendra siewna, koniczyna krwistoczerwona, koper ogrodowy, len zwyczajny, lnicznik siewny, nagietek lekarski, ogórecznik lekarski, słonecznik zwyczajny, ślaz maurytański, wyka siewna. Na rynku dostępne są także mieszanki roślin wieloletnich. W tym przypadku pas kwietny spełnia swoją funkcję przez cały rok i  utrzymywany jest przez kilka kolejnych lat.

Uprawy rolnicze zajmują znaczną część naszego kraju. Obecnie istnieje pilna potrzeba przełamania monotonii upraw i urozmaicenia terenów wiejskich. Jednym z proponowanych i prostych rozwiązań jest wprowadzenie pasów kwietnych w gospodarstwach.

Główną funkcją i zaletą pasów kwietnych jest zachowanie różnorodności biologicznej, która ma ogromne znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego.

Co daje nam pas kwietny?
1. Wzrost i ochrona bioróżnorodności, która wpływa na  jakość powietrza oraz ilość i jakość płodów rolnych.  
2. Schronienie i źródło pokarmu dla owadów, ptaków czy pożytecznych stawonogów.
3. Wzrost ilości zapylaczy, które wpływają na jakość i ilość plonów.
4. Ochrona gleby przed utratą wilgotności.
5. Naturalna bariera przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z nawożenia i stosowania środków ochrony roślin na polach uprawnych.
6. Efekt wizualny i wartościowy element krajobrazu rolniczego.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ukazujących kolejne etapy siewu, wzrostu i rozwoju pasa kwietnego w Minikowie.

Natalia Czyżewska-Suchoń
e-mail: natalia.czyzewska-suchon@kpodr.pl

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska