Szkolenia polowe w Grubnie 17.06.2021

Zakończyły się XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie, co nie oznacza, że likwidowane są kolekcje odmian roślin uprawnych, przygotowane pod potrzeby prezentacji na czas imprezy (w tym roku była ona w dniach 12-13 czerwca.) Tak jak zapowiadano kolekcja jest udostępniona aż do zbiorów. Oznacza to, że każdy rolnik czy każda grupa osób może skorzystać i odwiedzać poletka w dowolnym czasie. Można na niej prowadzić także różne szkolenia i warsztaty polowe. Kolekcja odmian jest doskonałą platformą edukacyjną ze względu na swoje walory. Przypominam, że w Grubnie demonstracja nowych odmian prowadzona jest w warunkach jednolitej technologii konkretnego gospodarstwa rolnego bez nawadniania. Zblokowany układ, czasami kilkudziesięciu odmian danego gatunku, daje niepowtarzalną możliwość porównania cech morfologicznych odmian,  odporności na choroby i szkodniki, reakcji na niekorzystne warunki pogodowe i niedostatki agrotechniczne co wynika z zastosowanej technologii uprawy prowadzonej standardowymi maszynami przez gospodarstwo (niedociągnięcia uprawy, nawożenia i ochrony nie są korygowane w sposób zakłócający obiektywny obraz i sprowadzają się jedynie do estetyki przed dniami pola), a poletka nie są nawadniane.

W dniu 17 czerwca na kolekcji odbyły się 2 szkolenia. Jedno przeprowadziła firma AGRO-SIEĆ dla swoich pracowników, a zajęcia prowadził Pan Mariusz Wypij, który organizował ochronę roślin na tym obiekcie. Zapoznawał on pracowników z osiągnieciami hodowli w zakresie zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz omawiał technologię ochrony, jaka prowadzona była i jest w tym sezonie.
 

  
Fot. Pracownicy firmy AGRO-SIEĆ lustrują poletka pszenicy (z lewej) i rzepaku (z prawej)
 

W tym dniu zaplanowano także i przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla uczniów miejscowej szkoły rolniczej. Grupa 28 uczniów, prowadzona przez nauczycielkę Panią Honoratę Kopp-Ostrowską, zapoznała się w praktyce z technologią nawożenia i integrowaną ochroną zbóż. Zajęcia teoretyczno-praktyczne przeprowadził specjalista ds. zbóż i ziemniaków Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku Marek Radzimierski.

Na spotkaniu najpierw zapoznano uczniów z zasadami nawożenia zbóż, a przy pomocy posteru pokazano i omówiono najważniejsze choroby zbóż. Po zaopatrzeniu uczniów w odpowiednie materiały edukacyjne – ulotki opracowane przez specjalistę KPODR – dokonano lustracji wszystkich gatunków zbóż oceniając wygląd morfologiczny i zdrowotność poszczególnych upraw. Lustrowano także rzepak i oceniano pod kątem regeneracji uszkodzeń wywołanych przez sarny.

Dodatkowo przeprowadzono warsztatowe zajęcia w zakresie oceny zagrożenia uszkodzeń ziemniaka przez stonkę ziemniaczaną. Liczono stonkę dorosłą (imago), liczbę łożysk jaj oraz ilość larw w stadium L1 i L2. To była bardzo dobra lekcja praktyczna.
 

  
Fot. Honorata Kopp Ostrowska zapoznała uczniów z celem spotkania, a Marek Radzimierski omówił zagadnienia merytoryczne z zakresu nawożenia i integrowanej ochrony zbóż. Rozdano odpowiednie ulotki ABC siewu zbóż, ABC nawożenia zbóż i ABC Integrowanej ochrony zbóż.

 

  
Fot. Zlustrowano zboża pod kątem morfologii i zdrowotności oraz uszkodzenia rzepaku przez sarny.

 

  
Fot. Warsztaty na poletkach ziemniaczanych. Uczniowie poszukują owadów dorosłych, larw oraz skupisk jaj stonki ziemniaczanej.

 

  
Fot. W efekcie znaleziono kilkanaście owadów dorosłych, kilka skupisk jaj i zauważono pierwsze larwy stonki w fazie L1 i L2.

To była bardzo dobra lekcja praktyczna. Bardzo cieszy nas jako organizatorów kolekcji, że jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko podczas Dni Pola. Uczniowie zapowiedzieli już swój udział w następnych lustracjach we wrześniu, gdy dokonamy oceny ziemniaków pod kątem zdrowotności bulw i plonowania oraz na podsumowaniu dotyczącym kukurydzy. Zarówno na jednym jak i drugim spotkaniu obok przedstawicieli hodowców, gościć będziemy także specjalistów z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy.


Na oba spotkania już dziś zapraszamy. Wstępnie warsztaty ziemniaczane odbędą się w Grubnie na kolekcji odmian w dniu 3 września – ziemniaki i 9 września 2021 – kukurydza.

 

Opracowanie i fot.

Marek Radzimierski, KPODR O/Przysiek

 

TUTAJ więcej informacji:
o lokalizacji poletek demonstracyjnych, zdjęcia poszczególnych odmian, a także filmy, artykuły i bieżące informacje z lustracji pól w Grubnie.