Do 31 października 20 r. należy złożyć sprawozdanie o wytworzonych odpadach w 19 r.

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady lub wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach muszą corocznie składać w Systemie BDO sprawozdania. W związku z epidemią COVID-19, sprawozdanie za 2019 r. należy złożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego do 31 października 2020 r.

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą złożyć:

– wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,

– prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów,

– podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Dotychczas dane z papierowych sprawozdań były wprowadzane do BDO za pośrednictwem elektronicznego formularza wypełnianego na indywidualnym koncie w BDO. Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania są przygotowywane elektronicznie w BDO – nie trzeba ich przenosić z dokumentacji papierowej. Docelowo dane do sprawozdań będą pobierane automatycznie z dokumentów wprowadzonych do ewidencji.

Zakres danych podawanych w sprawozdaniach jest różny dla różnych kategorii posiadaczy odpadów.