OZE w Sektorze agro – nowe perspektywy

17 września 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”. Organizatorami były Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W konferencji wzięło udział ponad 70 uczestników.

Na początku wysłuchaliśmy wykładu na temat „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze rolno-spożywczym” wygłoszonego przez dra inż. Adama Mrozińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Kolejnym prelegentem był prof. Ryszard Tytko, który przybliżył nowe perspektywy w sektorze agro. Monika Pawłowicz doradca energetyczny w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego Poddziałanie 1.3.3 POIS 2014-2020 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu omówiła warunki i możliwości finansowania odnawialnych źródeł energii w ramach programów „Agroenergia", „Energia Plus", „Mój prąd". Przedstawiciele firmy Rawicom – Piotr Szparaga oraz Jakub Rozalski przedstawili możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych dla domu, gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa oraz zaprezentowali wyliczenia ekonomiczne inwestycji. Ważnym elementem spotkania był panel dyskusyjny z udziałem ekspertów na temat wykorzystania energii słonecznej i uwarunkowań prawnych, możliwości pozyskania środków oraz nowych rozwiązań technicznych.

tekst, foto Marcin Skrok
Broker innowacji, KPODR w Minikowie