Dofinansowanie na zadania związane z działalnością statutową KGW – już ostatnie dni

Do 30 września br. Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Wsparcie mogą uzyskać koła, które wpisane są do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków ustalonej na dzień składania wniosku i wynosi:

  • 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Otrzymane fundusze koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, na rozwój obszarów wiejskich, na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy. Otrzymaną pomoc należy wykorzystać do 31 grudnia 2022 r. Rozliczenie poprzez złożenie sprawozdania należy przedstawić do 31 stycznia 2023 roku. Dokładne informacje o zasadach składania wniosków są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol

 

Więcej informacji:
Magdalena Kulus
tel. 52 386 72 46, kom. 723 692 551

image_pdfimage_print