Podsumowanie Konkursu AgroLiga 2019 – etap wojewódzki II edycja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

11 października 2019 r. podczas uroczystego seminarium podsumowującego konkurs AgroLiga 2019 na Forum Rolniczym "Gazety Pomorskiej" ogłoszone zostały wyniki etapu wojewódzkiego.
Gala Konkursu odbyła się w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym.

W ramach gali przedstawieni zostali mistrzowie i laureaci konkursu z województwa kujawsko-pomorskiego oraz mistrzowie z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy. Uczestnikami konkursu byli rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Podstawowym celem tego konkursu jest promocja dobrych przykładów w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu zostali wytypowani przez pracowników KPODR. Do finału wojewódzkiego konkursu Agroliga 2019 przechodziły podmioty, które były wyróżnione w podregionach: bydgoskim, toruńskim i włocławskim.

Komisja wojewódzka 3-5 września oceniła wyróżnione podmioty i postanowiła przyznać tytuł Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w kategoriach: GOSPODARSTWA ROLNE i FIRMY.

Laureaci konkursu w kategorii Gospodarstwa rolne:

 • Piotr Kujawa z Pocierzyna
 • Danuta i Przemysław Pawłowscy z  Rudzka Dużego
 • Magdalena i Marcin Ciemieccy z Rusinowa
 • Ewa i Wojciech Chwalisz z Chełmiczek
 • Ewa i Juliusz Młodeccy z Radzicza
 • Jan i Ewa Grodziccy z  Gostkowa
 • Anna i Krzysztof Wojnowscy z Trzemiętowa
 • Emilia i Marek Sroka „Porzeczkowa Kraina” z Zieleni
 • Michał i Elżbieta Poznańscy z Grzybna

 

Laureaci konkursu w kategorii Firmy:

 • Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.  z Bydgoszczy
 • Agroprim Dariusz Głowski ze Zrazimia.
 • Zakład Handlowy Marianna Trojanowska z Tłuchowa 
 • Firma Handlowo-Produkcyjna PIKAR, Jolanta i Piotr Łuczak z Biskupic

W kategorii Gospodarstwa rolne:

 • Mistrzem Wojewódzkim zostali Magdalena i Marcin Ciemieccy z Rusinowa,
 • Wicemistrzem Wojewódzkim – Jan i Ewa Grodziccy z  Gostkowa,

W kategorii Firmy:

 • Mistrzem Wojewódzkim –  Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.  z Bydgoszczy,
 • Wicemistrzem Wojewódzkimfirma Agroprim Dariusz Głowski ze Zrazimia.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas wieczornej gali na scenie głównej Forum.

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Tekst Małgorzata Kołacz
Foto Marzena Zwiewka i Damian Oparzela
KPODR w Minikowie

 

 

Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19

Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19

Opublikowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Piątek, 11 października 2019

 

 

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.