forum rolnika

VI Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej – Bydgoszcz 2019

11 października 2019 r. w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym odbyło się Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" podczas którego spotkali się rolnicy, przedsiębiorcy branż wokółrolniczych oraz eksperci. W trakcie imprezy odbyły się podsumowania konkursów: AGROLIGA, Sołtys Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku i Rolnik Roku. 

Podczas Forum miały miejsce debata i panele dyskusyjne:

Debata ministrów o Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku.
W "gorącym" spotkaniu wzięli udział: Roman Jagieliński, Wojciech Mojzesowicz, Jacek Janiszewski, Stanisław Kalemba, Artur Balazs oraz Jan Krzysztof Ardanowski

Tematy debaty;

– Cóż tam panie, w polityce?
– Czy reforma Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku wreszcie pozwoli na uproszczenia?
– Na co pieniędzy będzie więcej, a komu obetną unijną pomoc?

AGROLIGA (PANEL SPONSORSKI) – Najlepsze wzorce dobre praktyki na przykładzie gospodarstw i przedsiębiorstw Polski centralnej i północno-wschodniej. Zarządzanie finansami w sektorze rolnym – szanse i zagrożenia PROW 2014-2020

– Małgorzata Kołacz, KPODR w Minikowie
– dr Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA. Rośliny białkowe w Polsce – jakie są szanse, by uniezależnić się od importowanej soi? Czy stosowanie ekstruderów nasion soi oraz rzepaku może się upowszechnić w polskich gospodarstwach?

– dr hab. inż. Maciej Walczak, Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii UMK Toruń
– Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
– dr hab. Piotr Dorszewski, Dział Technologii i Produkcji Rolniczej KPODR w Minikowie

AGROTECHNIKA. Nowoczesne technologie nawadniania. Co zrobić, by wody w glebie nie zabrakło, ani nie było jej za dużo? I żeby opłaty za korzystanie z wody nie zrujnowały portfela rolnika.

– Margulan Baimukhan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnik Kazachstanu w RP
– Grzegorz Smytry, Dyrektor Regionalnego Zaraządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
– prof. dr hab. Jan Kuś, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Gwarantowane jutro (PANEL SPONSORSKI) – PZU Życie dla Rolnika.

– Kinga Martin Smoczyńska, Koordynator ds. Rozwoju Portfela Agentów „PZU SA – oferta ubezpieczeń dla segmentu AGRO”
– Ewa Szymańska, Koordynator ds. Ubezpieczeń Komunikacyjnych
– Sabina Strysik-Procyk, Koordynator ds. Ubezpieczeń MSP
– Krzysztof Szczepański, Centrum Obsługi Szkód i Świadczeń

PRODUKCJA ZWIERZĘCA. Jak zarobić na produkcji wieprzowiny, wołowiny i drobiu? Szanse na dobrą współpracę z zakładami przetwórczymi, albo własne przetwórstwo.

– Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso
– Piotr Lisiecki, Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz
– Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
– dr inż. Tadeusz Sobczyński, KPODR w Minikowie
– Sławomir Homeja, Prezes Stowarzyszenia Wieprz Polski

PRODUKCJA ROŚLINNA. Zmiany w stosowaniu środków ochrony roślin na terenie Unii Europejskiej. Wyzwania dla polskich gospodarzy. Czy rolnictwo precyzyjne może przyjść im z pomocą?

– prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
– dr hab. Roman Kierzek, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
– prof. dr hab. Tomasz Kurowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA. Program azotanowy – nowe obowiązki nie tylko dla właścicieli zwierząt hodowlanych. Co zrobić, żeby wydać mniej na środki ochrony roślin? Naturalne metody uprawy, w tym probiotyki oraz wykorzystanie produktu pofermentacyjnego (wytworzonego w procesie produkcji biogazu) do poprawy żyzności i właściwości gleb.

– Marek Krysztoforski, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
– dr inż. Krzysztof Jończyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
– dr Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Technologie OZE (PANEL SPONSORSKI) dla branży rolniczej oraz możliwości ich finansowania.

– Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł przez BOŚ SA – Bogusław Białowąs, Prezes BOŚ S.A.
– Usługi leasingowe i doradcze na rzecz rozwoju technologii OZE w rolnictwie – Radosław Pieniek, Prezes BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.
– Czy w branży rolniczej warto inwestować w OZE – Zaproszeni eksperci

Tekst: Jarosław Domiński
Foto: Marzena Zwiewka i Damian Oparzela
KPODR w Minikowie

Podsumowanie Konkursu AgroLiga 2019 – etap wojewódzki II edycja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

11 października 2019 r. podczas uroczystego seminarium podsumowującego konkurs AgroLiga 2019 na Forum Rolniczym "Gazety Pomorskiej" ogłoszone zostały wyniki etapu wojewódzkiego.
Gala Konkursu odbyła się w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym.

W ramach gali przedstawieni zostali mistrzowie i laureaci konkursu z województwa kujawsko-pomorskiego oraz mistrzowie z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy. Uczestnikami konkursu byli rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Podstawowym celem tego konkursu jest promocja dobrych przykładów w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu zostali wytypowani przez pracowników KPODR. Do finału wojewódzkiego konkursu Agroliga 2019 przechodziły podmioty, które były wyróżnione w podregionach: bydgoskim, toruńskim i włocławskim.

Komisja wojewódzka 3-5 września oceniła wyróżnione podmioty i postanowiła przyznać tytuł Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w kategoriach: GOSPODARSTWA ROLNE i FIRMY.

Laureaci konkursu w kategorii Gospodarstwa rolne:

 • Piotr Kujawa z Pocierzyna
 • Danuta i Przemysław Pawłowscy z  Rudzka Dużego
 • Magdalena i Marcin Ciemieccy z Rusinowa
 • Ewa i Wojciech Chwalisz z Chełmiczek
 • Ewa i Juliusz Młodeccy z Radzicza
 • Jan i Ewa Grodziccy z  Gostkowa
 • Anna i Krzysztof Wojnowscy z Trzemiętowa
 • Emilia i Marek Sroka „Porzeczkowa Kraina” z Zieleni
 • Michał i Elżbieta Poznańscy z Grzybna

 

Laureaci konkursu w kategorii Firmy:

 • Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.  z Bydgoszczy
 • Agroprim Dariusz Głowski ze Zrazimia.
 • Zakład Handlowy Marianna Trojanowska z Tłuchowa 
 • Firma Handlowo-Produkcyjna PIKAR, Jolanta i Piotr Łuczak z Biskupic

W kategorii Gospodarstwa rolne:

 • Mistrzem Wojewódzkim zostali Magdalena i Marcin Ciemieccy z Rusinowa,
 • Wicemistrzem Wojewódzkim – Jan i Ewa Grodziccy z  Gostkowa,

W kategorii Firmy:

 • Mistrzem Wojewódzkim –  Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.  z Bydgoszczy,
 • Wicemistrzem Wojewódzkimfirma Agroprim Dariusz Głowski ze Zrazimia.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas wieczornej gali na scenie głównej Forum.

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Tekst Małgorzata Kołacz
Foto Marzena Zwiewka i Damian Oparzela
KPODR w Minikowie

 

 

https://www.facebook.com/kpodr/videos/2630786020300241/

 

 

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.