Wystawa drobnego inwentarza – Barwy Lata Dary Jesieni 2018

Do Przysieka przyjechało 22 hodowców gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików rasowych. Środowisko gołębiarzy było dumnie reprezentowane przez Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych w Toruniu z/s w Wielkiej Nieszawce z Prezesem na czele – Mieczysławem Branickim. Wspaniałą atrakcją okazały się jak zawsze przesympatyczne alpaki, dziękujemy przedstawicielce Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam (SHAiL) – Monice Fryziak, która przyjechała wraz z rodziną i swoimi alpakami. Wokół kojca zgromadziły się tłumy uśmiechniętych dzieci i dorosłych.

Przed południem – Komisja oceny zwierząt w składzie: Kamil Mączkowski – sędzia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Warszawie, Anna Mońko – starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, KPODR Minikowo oceniali drób i gołębie rasowe, natomiast oceny królików dokonała Lilianna Beszczyńska i Agnieszka Brzezińska z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.

Dodatkowo na terenie wystawy odbyło się szkolenie pn. Nowoczesne rozwiązania w hodowli królików. Szkolenie prowadziła Anna Mońko z KPODR Minikowo. O przyczynach i skutkach stresu u królików opowiedziała dr inż. Natasza Święcicka z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP Bydgoszcz. Istota oceny wartości użytkowej i hodowlanej w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt to temat bardzo dobrze znany Agnieszce Brzezińskiej, która na co dzień prowadzi ocenę fenotypową wśród zwierząt futerkowych. Natomiast o ofertę żywieniową polskiej firmy PIAST zaprezentował Michał Olszewski.

Atmosfera w Przysieku była jak co roku przesympatyczna a to zasługa zgrania i serdeczności pracujących tam ludzi. Pozdrowienia dla wszystkich zaangażowanych w Festyn Barwy Lata i Dary Jesieni.

Komisja przyznała następujące wyróżnienia, które były wręczane na scenie przez Dyrektora KPODR oddział Przysiek Marka Nowackiego:

  1. KRÓLIKI RASOWE

Czempion w kategorii króliki ras dużych dla Pawła Kucharskiego
Wiceczempion w kategorii króliki ras dużych dla Waldemara Wejnerowskiego
Czempion i wiceczempion w kategorii króliki ras średnich dla Piotra Dydaka

Hodowcy królików otrzymali dodatkowo paszę ufundowane przez firmę PIAST, która była przeznaczona dla różnych grup technologicznych.

  1. DRÓB OZDOBNY

Czempion w kategorii drób ozdobny dla Bartłomieja Kaszyńskiego
Wiceczempion w kategorii drób ozdobny dla Damiana Wolskiego
Wiececzempion w kategorii drób ozdobny dla Grażyny i Krzysztofa Jurak

  1. GOŁEBIE RASOWE

Czempion w kategorii gołębie rasowe dla Adama Krawczyka
Wiceczempion w kategorii gołębie rasowe dla Mieczysława Branickiego
Wiceczempion w kategorii gołębie rasowe dla Franciszka Waltenburga

Wyróżnienie w kategorii ptaki egzotyczne otrzymał Kazimierz Smykowski

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Do zobaczenia na następnej wystawie!
Anna Mońko, KPODR Minikowo

foto: Marek Rząsa

image_pdfimage_print