Ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. 2021 poz. 2290). Nowe przepisy mają zachęcić rolników do sprzedaży swoich produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw rolnych. Celem ustawy jest zwiększenie dostępności klientów do produktów z gospodarstw rolnych. Ustawa określa ułatwienia w prowadzeniu handlu w wyznaczonych miejscach, gdzie rolnicy i domownicy zwolnieni są z opłaty targowej.  Według ustawy to rada gminy wyznacza miejsce, w którym będą sprzedawane produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rada gminy jest odpowiedzialna za uchwalenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na obowiązkowo wyznaczonych miejscach.

W regulaminie rada gminy określa:
• do kogo jest kierowany regulamin – tylko i wyłącznie do rolników i domowników,
​• w jakich godzinach może być prowadzony handel na targowisku,
​• jakie zasady obowiązują na wyznaczonym targowisku, jak postępować z odpadami, gdzie znajdują się toalety,
​• lokalizację oraz powierzchnię tego miejsca,
​• czy rolnicy z innych gmin mogą również korzystać z targowiska,
​• że tylko rolnicy powinni sami bądź z pomocą domowników sprzedawać swoje produkty na targowisku, zabronione jest sprzedawanie produktów przez inne osoby,
​• jak zamierzają sprawdzać czy z targowiska korzysta rolnik,
​• do kogo należy się zgłosić, aby móc skorzystać ze sprzedaży bez opłat na targowisku.

Nowa ustawa wprowadza ułatwienia w handlu dla rolników oraz domowników, jednak należy zaznaczyć, że to producent żywności odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej i sprzedawanej żywności. Założenia zawarte w ustawie wymagają zaangażowania gminy, która odpowiedzialna jest za znalezienie dla ww. osób miejsca do prowadzenia handlu np. na dotychczasowym targowisku, bądź na wyznaczonym obszarze, dlatego warto przeanalizować regulamin targowiska i stworzyć na jego podstawie regulamin dla rolników i domowników korzystających z ułatwień podczas handlu w piątki i soboty. Pozwoli to rolnikom sprzedawać swoje produkty bez opłat za stanowiska, a mieszkańcom kupować wyroby dobrej jakości bez pośredników.

tekst: Magdalena Kulus
zdjęcie źródło: www.istockphoto.com

image_pdfimage_print