Posiedzenie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 marca bieżącego roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Centrum Konferencyjnym i. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się posiedzenie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiedzenie otworzył Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Rady Partnerstw. Następnie uczestników przywitał Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W czasie obrad z okazji przejścia na emeryturę podziękowano dyr. Grzegorzowi Smytremu, dyrektorowi PGW Wody Polskie, zastępcy przewodniczącego Rady, za wieloletnie zaangażowanie w tworzenie Lokalnych Partnerstw Wodnych oraz za wkład w pracę Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gratulacje złożyli: Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR w Minikowie, Piotr Hemmerling – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Ryszard Zarudzki – Przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych, Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Celami posiedzenia było:

1.Podsumowanie działalności Rady Partnerstw wodnych w latach 2022 – 2024

2. Przyjęcie przez Radę Partnerstw Wodnych priorytetów programu działania dla LPW na lata 2024-26

3.Identyfikacja projektów zwianych z infrastrukturą wodną w ramach różnych programów wsparcia (województwo, kraj, Unia Europejska)

Obrady prowadził Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Rady Partnerstw. Przedstawił podsumowanie działań Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w okresie ostatnich dwóch lat. Następnie Zenon Lewandowski, Ekspert ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił potrzeby wsparcia działalności LPW – w zakresie doradztwa, szkoleń, promocji i informacji oraz treść Uchwały Rady Partnerstw Wodnych „O przyszłości ruchu Lokalnych Partnerstw Wodnych  w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie priorytetów Programu Działania  dla lokalnych partnerstw wodnych (LPW) województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2024-26. W dalszej części spotkania przedstawiono możliwości  finansowania inwestycji wodnych. Prelekcje przeprowadzili: Wanda Klepacka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii i Rozwoju, Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, Rafał Chruścicki, Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego, Magdalena Rzeczkowska, Federacja Związku Pracodawców Polskich, Witold Stolarczyk, ETC plus sp. z o.o.

Do pobrania:

Lokalne Partnerstwa Wodne 14.03.2024 LPW
Sprawozdanie z posiedzeń Rady PW-14.03.2024 r.
Lokalne Partnerstwa Wodne – pop. program rady (002)

Ksztaltowanie zasobów wodnych na terenach rolniczych_PGW Wody Polskie
Lista obecności członków RPW 14.03.2024
Uchwała nr 1 -2024.14.03.2024-Priorytety dla LPW.
Załącznik nr 1. Regulmin Rady PR_12.01.2022
Wsparcie działalności LPW + uchwała RPW

 

 

image_pdfimage_print