Miodowe lato 2018

Kolejne Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato za nami. Ciekawie przygotowane i przeprowadzone poszczególne punkty programu wzbudziły zainteresowanie i aktywny udział przybyłych na Imprezę osób. Wszystkie podjęte działania i realizowane zadania miały na celu uświadomienie uczestnikom roli owadów zapylających w przyrodzie, ich znaczenia w produkcji żywności, wskazanie inicjatyw przyczyniających się do ochrony owadów zapylających oraz zachęcenie uczestników poprzez przykłady do stosowania dobrych praktyk. Ponadto zachęcenie uczestników do zakładania nowych pasiek i rozwój już istniejących, wskazanie możliwości zwiększenia dochodu z prowadzenia pasieki, a także podniesienie świadomości konsumentów dotyczącej zasadności kupowania miodu i produktów pszczelich w pasiekach znajdujących się w regionie.

Uczestnicy konferencji pn. „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami” z zainteresowaniem słuchali wykładów prowadzonych przez naukowców. O stanie rodzin pszczelich w Polsce oraz roli pszczół w przyrodzie  mówił prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ważny dla pszczelarzy problem leczenia warrozy i popełniane podczas leczenia błędy omówiła dr hab. n. wet. Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy. Zagadnienia dotyczące właściwego doboru i stosowania pestycydów na plantacjach  przedstawił dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań.

Konferencji towarzyszyły warsztaty pod wspólnym tytułem „Pszczela społeczność – od czego zależy jej zdrowe funkcjonowanie?”, podczas których zarówno najmłodsi, jak i starsi uczestnicy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego dowiedzieli się o życiu rodziny pszczelej, chorobach pszczół i właściwym stosowaniu pestycydów.

Uczestniczący w „Miodowym Lecie” pszczelarze sprzedający produkty pasieczne starannie przygotowali stoiska, a sposób ekspozycji zachęcał do zakupu. Najlepiej przygotowane stoisko z wspaniałą ścieżką edukacyjną Gospodarstwa Pasiecznego Dariusza Domagalskiego z Bobrownickiego Pola zachwyciło nie tylko komisję konkursową ale przede wszystkim uczestników K-P Miodowego Lata. Stoisko otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie pt. „Najlepsza ekspozycja targowa”.

Konkurs „Miód sezonu” od kilku lat motywuje pszczelarzy do pozyskiwania różnorodnych miodów odmianowych. W tym roku w konkursie wzięło udział siedemnastu pszczelarzy, którzy zgłosili m. inn. takie miody, jak: faceliowy, wrzosowy, gryczany, wielokwiatowy, lipowy. Komisja przyznała I nagrodę dla miodu akacjowo-szałwiowego, który zgłosił pan Janusz Witkowski z Pścininka w Gminie Bytoń. Drugą nagrodę otrzymał miód lipowy dostarczony przez pana Andrzeja Kuś z Nakła nad Notecią. Trzecią nagrodę przyznano dla miodu faceliowego pozyskanego w pasiece pana Łukasza Milewskiego z Włocławka.

Osoby przybyłe na miodowe podczas warsztatów wykonywania świec z wosku i węzy miały niepowtarzalną szansę samodzielnego wykonania świec, które mogły zabrać ze sobą. Warsztaty zgromadziły wielu uczestników. 

Wszyscy biorący udział w Imprezie mogli zaopatrzyć się nie tylko w miody i inne produkty pasieczne, jak pierzga, mleczko pszczele, kit pszczeli, ale także w regionalne produkty żywnościowe, owoce, sadzonki roślin miododajnych, wyroby rękodzieła ludowego i współczesnego, sprzęt do produkcji pasiecznej.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji Imprezy.

 

Laura Maciejewska

KPODR o/Zarzeczewo