Konferencja i warsztaty w Zarzeczewie

W niedzielę, 12 sierpnia 2018 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pn. „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami” oraz towarzyszące konferencji warsztaty pt. „Życie rodziny pszczelej”, „Choroby pszczół”, „Właściwe stosowanie pestycydów”.

Głównym celem realizacji projektu było zaangażowanie naukowców, pszczelarzy, rolników i właścicieli ogrodów i ogródków w podejmowaniu inicjatyw w ochronę rodzin pszczelich przed chorobami i skutkami niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, co przyczyni się do wzrostu plonów, zachowania bioróżnorodności, różnorodności genetycznej roślin, a tym samym do rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas konferencji o stanie rodzin pszczelich w Polsce oraz roli pszczół w przyrodzie  mówił prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ważny dla pszczelarzy problem leczenia warrozy i popełniane podczas leczenia błędy omówiła dr hab. n. wet. Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy. Zagadnienia dotyczące właściwego doboru i stosowania pestycydów na plantacjach  przedstawił dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań. W konferencji wzięło udział stu pszczelarzy, rolników, właścicieli ogrodów i ogródków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Konferencji towarzyszyły warsztaty pod wspólnym tytułem „Pszczela społeczność – od czego zależy jej zdrowe funkcjonowanie?”, podczas których zarówno najmłodsi, jak i starsi uczestnicy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego dowiedzieli się o życiu rodziny pszczelej, chorobach pszczół i właściwym stosowaniu pestycydów.   

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020”
Rejestracja partnerów KSOW – https://ksow.pl