Innowacyjne rozwiązania w uprawie zbóż – konferencja w Małym Pułkowie

Małe Pułkowo gościło rolników uprawiających zboża, naukowców, przedstawicieli firm zajmujących się produkcją materiału siewnego i mikronawozów oraz środków ochrony roślin. Konferencja dotycząca innowacji w uprawie i ochronie zbóż odbyła się 4 grudnia w restauracji Kuźnia Smaków i zgromadziła ponad 90 uczestników.

Temat zaproponowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest niezwykle ważny dla rolników naszego regionu. Powodów jest kilka, ale najważniejszy to duży udział zbóż, zwłaszcza pszenicy, w strukturze zasiewów i problemy występujące w zaopatrzeniu ich w wodę, a co za tym idzie – w składniki pokarmowe, co bezpośrednio przekłada się na dochodowość gospodarstw. Organizacją konferencji zajęły się KPODR Oddział w Przysieku oraz Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Golub-Dobrzyń i Wąbrzeźno. Sponsorami były firmy, które jednocześnie prezentowały innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych odmian (Hodowla Roślin Strzelce, Danko Hodowla Roślin), nawożenia (Intermag) oraz środków ochrony roślin (Bayer). Środowisko naukowe reprezentowali prof. Marek Korbas oraz dr Katarzyna Nijak – eksperci Instytutu Ochrony Roślin w zakresie ochrony przed chorobami i szkodnikami w uprawach zbóż. Zagadnienia uprawowe referował prezes Gospodarstwa Rolnego Kowróz, Piotr Doligalski.

We wprowadzeniu do konferencji specjalista KPODR Marek Radzimierski przedstawił program spotkania, wskazując jednocześnie główne problemy, z jakimi rolnicy regionu borykają się na co dzień – zmiany klimatyczne powodujące zmniejszenie uwodnienia gleb oraz potrzebę wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach.

Przedstawiciele hodowli roślin – Marek Luty (HR Strzelce) i Bartosz Pochylski (Danko HR) zaprezentowali innowacyjne kierunki w pracach nad nowymi odmianami, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pod względem odporności zarówno na suszę, jak i na patogeny. Przedstawiciel firmy Intermag przypomniał o konieczności bilansowania składników nawozowych i wskazał przykładowe innowacyjne rozwiązania w zakresie nawożenia mikroelementowego. Z kolei Cezary Dejewski zaprezentował strategię firmy Bayer i najnowsze środki ochrony roślin, bezpieczniejsze dla środowiska. W trakcie słuchania wystąpień rolnicy mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami firm w punktach konsultacyjnych.

O zachodzących w ostatnich latach zmianach w ochronie zbóż przed chorobami i szkodnikami, a jednocześnie obowiązkami rolników wynikającymi z zasad integrowanej ochrony roślin starali się przekonać słuchaczy specjaliści IOR-PIB, prof. Marek Korbas i dr Katarzyna Nijak. Wskazali oni przede wszystkim na konieczność podnoszenia wiedzy i doskonalenia umiejętności wykonywania zabiegów ochronnych, bazując na sprawdzonych nowoczesnych rozwiązaniach. Podstawą jest monitorowanie plantacji, umiejętność rozpoznawania agrofagów i określania poziomu zagrożenia. Wskazali na nowe narzędzia szybkiego reagowania na zmiany w łanach zbóż, takie jak platforma sygnalizacji agrofagów, systemy wspomagania decyzji oraz wykorzystanie GPS, dronów i innych urządzeń. Podkreślili znaczenie właściwego doboru odmian pod kątem odporności na patogeny i negatywne czynniki środowiskowe. Ochrona roślin to nie tylko zabiegi chemiczne, ale przede wszystkim prawidłowa agrotechnika, poczynając od płodozmianu, poprzez uprawę roli i siew, do śledzenia sytuacji pogodowej za pośrednictwem stacji meteo. To niezmiernie ważny, innowacyjny sposób podejścia do ochrony, jaki już dziś można stosować w gospodarstwach.

Duże zainteresowanie wzbudziło na koniec wystąpienie Piotra Doligalskiego, prezesa Gospodarstwa Rolnego Kowróz. Prowadzi on wszystkie uprawy w swoim gospodarstwie w systemie bezorkowym. Strip-till, czyli uprawa pasowa, Compil, a więc siew rzutowy z uprawą powierzchniową, stosowanie mulczu, właściwy płodozmian – wprowadzane z powodzeniem od 15 lat, są cennym doświadczeniem wskazującym, że istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, a każdy rolnik powinien znaleźć własną drogę optymalizacji uprawy. Przewaga systemu bezorkowego tkwi w ekonomii oraz daje pewne korzyści w latach o wybitnie niekorzystnych warunkach pogodowych, jak susze czy mrozy. To także zabiegi poprawiające strukturę gleby, zwłaszcza gdy w parze z oszczędną uprawą idzie prawidłowy płodozmian z udziałem rozsądnie dobranych międzyplonów.

Na zakończenie organizatorzy i sponsorzy zaprosili uczestników konferencji na obiad, podczas którego można było także prowadzić indywidualne dyskusje.

Marek Radzimierski
fot. Marek Rząsa