Wsparcie korzystania z usług doradczych PROW 2014-2020

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M02

 „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”,
poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy Rolników do współpracy
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje,
że wraz z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku

realizuje operację w ramach poddziałania 2.1

 

„Wsparcie korzystania z usług doradczych” 
PROW 2014-2020

 

Kto może skorzystać?
Beneficjentami poddziałania mogą być rolnicy aktywni zawodowo, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Co oferujemy?
Oferujemy bezpłatną realizację programu doradczego, w skład którego wchodzą usługi:

  1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
  2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
  3. oraz jedna z wybranych przez rolnika usług doradczych.

Jaki jest cel szczegółowy operacji?
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

 

Działamy na terenie całego województwa!

Więcej informacji w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego
(
https://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/)

 

 

image_pdfimage_print