Uroczysta gala podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu

1 grudnia podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie XXVI edycji konkursu na Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Na uroczystość przybyli przedstawiciele wszystkich 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.W imieniu organizatora głos zabrał dyrektor CDR – Jacek Węsierski. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski po wygłoszeniu krótkiej laudacji wręczył nagrody.

Ogłoszeniu wyników konkursu towarzyszyła zorganizowana na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego sesja posterowa o historii doradztwa rolniczego na ziemiach Polski
Ponadto zaprezentowano czasopisma oraz broszury tematyczne, wydawane przez ośrodki doradztwa rolniczego i CDR, w ujęciu historycznym.

Wśród laureatów znalazł się także nasz Ośrodek, który otrzymał nagrody:

w kategorii Najlepsza publikacja tematyczna I miejsce za broszurę „Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu bydła mięsnego”

w kategorii Najlepsze czasopismo periodyczne zdobyliśmy III miejsce dla Wsi Kujawsko-Pomorskiej. Wieś Kujawsko-Pomorska zdobyła najwięcej nagród i wyróżnieni poprzez wszystkie edycje konkursu.

Z otrzymanych nagród bardzo się cieszymy, są one dla nas dowodem uznania dla naszej pracy, a także zachętą do rozwoju i realizacji kolejnych publikacji.  

 

Wyniki XXVI edycji konkursu pn.:

„NAJLEPSZE WYDAWNICTWO
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO”

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2017 rok.
Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Przyznano następujące nagrody: 

W kategorii
„NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”

Dwa równorzędne I miejsca:

„Twój Doradca  Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

II miejsce:
„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Trzy równorzędne  III miejsca:
„Wieś Kujawsko – Pomorska”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Wiadomości Rolnicze”
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

W kategorii
„NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”

  • Dwa równorzędne I miejsca:
    „Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu bydła mięsnego”
    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
    Rolniczego w Minikowie

„Innowacyjne metody ochrony w uprawach ekologicznych”
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach

II miejsce: 

„Relacje cenowe w rolnictwie w latach 2002 – 2016”
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
 Rolniczego w Olsztynie

 

Wyróżnienie: 

„60 lat doradztwa rolniczego w Lubaniu” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych
czasopism oraz publikacji tematycznych
składamy gratulacje

foto: A. Zygmanowska, CDR O/Poznań