Konferencja „Wiem co jem – cała prawda o rolnictwie ekologicznym”

29 listopada 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku zorganizowaliśmy wojewódzką konferencję pn. „Wiem co jem – cała prawda o rolnictwie ekologicznym”. Konferencja była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Podczas konferencji  uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech wykładów ważnych dla idei żywności proekologicznej. Wśród prelegentów znaleźli się dr Artur Miszczak przedstawiciel Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który wygłosił wykład pn. "Kontrola upraw ekologicznych pod względem pozostałości środków ochrony roślin”. Temat wykładu cieszył się bardzo dużym uznaniem wśród uczestników, z uwagi na ważność problemu, który mimo wszystko pojawia się w gospodarstwach ekologicznych. Dr Beata Studzińska  uznana specjalistka i praktyk omówiła dwa tematy „Ekologiczna uprawa warzyw i roślin sadowniczych” oraz „Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym. Podczas swojej prelekcję uwagę skupiała przede wszystkim na sposobie prowadzenia produkcji warzyw i owoców metodami ekologicznymi z dużym naciskiem  na racjonalny sposób użytkowania środowiska i ochronę bioróżnorodności.

Głównym założeniem konferencji  był wzrost świadomości wśród mieszkańców obszarów wiejskich, w celu racjonalnego wykorzystania dóbr środowiska naturalnego i ułatwienie podejmowania decyzji i działań prośrodowiskowych. Wzięło w niej udział 67 uczestników. Impreza zyskała aprobatę wśród uczestników – zarówno rolników ekologicznych, zainteresowanych przestawieniem gospodarstwa na ekologiczny system produkcji, jak i konsumentów oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

 

                                                                                              Opracowała

                                                                                              Agnieszka Dobosz-Idzik