V FORUM ROLNICZE „GAZETY POMORSKIEJ”

5 października Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze było miejscem spotkania uczestników V edycji Forum Rolniczego "Gazety Pomorskiej", którego współorganizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W wydarzeniu wzięli udział rolnicy, hodowcy, doradcy, przedstawiciele firm branżowych oraz pracownicy naukowi dla których przygotowano 8 paneli dyskusyjnych poruszających aktualne problemy w rolnictwie:

– Mleko na cenowej huśtawce. Perspektywy dla branży.
– Afrykański pomór świń – bioasekuracja, pomoc dla rolników.
– Rolnik w jesieni życia. Co go czeka na polskiej wsi? Na jaką pomoc może liczyć?
– Zabezpieczenie przed ryzykami w działalności rolniczej.
– Automatyzacja, robotyzacja i informatyzacja w rolnictwie. Komu to się opłaca? Kosztowne gadżety czy konieczność dla tych, którzy chcą rozwijać gospodarstwa?
– Produkcja bez GMO, nadzieje i zagrożenia dla małych, średnich i dużych gospodarstw – na przykładzie produkcji soi oraz wieprzowiny rodzimych ras.
– Jak zwiększyć  efektywność wykorzystania azotu przez rośliny uprawne?
– Bankowość spółdzielcza a finansowanie polskiego rolnictwa.

Punktem kulminacyjnym Forum Rolniczego była debata z udziałem obecnych i byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się pod tytułem ,,Co zrobić, by polski rolnik przestał być najsłabszym ogniwem w łańcuchu ,,od pola do stołu”? Czy Unii dwóch prędkości rzeczywiście zależy na silnym rolnictwie? W debacie uczestniczyli: Jan Krzysztof Ardanowski, dr Ryszard Zarudzki, dr Czesław Siekierski, prof. Stanisław Andrzej Zięba, dr Marek Sawicki, dr Jacek Janiszewski, Stanisław Kalemba, dr Gabriel Janowski, Wojciech Mojzesowicz oraz Wiktor Szmulewicz.

Po debacie na scenie nagrodzono laureatów plebiscytów w poszczególnych kategoriach:

Rolnik Roku do 100 ha
Rolnik Roku powyżej 100 ha
Grupa producencka
Najbardziej Innowacyjny Rolnik
Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Sołtys Debiutant 2018

Laureaci Gazety Pomorskiej

Po wręczeniu nagród na scenie pojawił się Krzysztof Respondek, który skutecznie rozbawił publiczność swoim występem, żartem i śpiewem.

Podczas Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej stoisko informacyjno-promocyjne Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, specjaliści KPODR udzielali wielu porad i informacji z zakresu organizowanych szkoleń i konferencji, wydarzeń targowych, produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2018 po raz kolejny było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz miejscem ważnych dyskusji na temat przyszłości polskiego rolnictwa.

Zapraszamy na relacje z Forum Rolniczego GAZETY POMORSKIEJ, której partnerem był nasz Ośrodek.

Relacja Gazety Pomorskiej

Rozmowa z dyrektorem KPODR – Ryszardem Kamińskim