Spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia obszarów wiejskich

8 kwietnia w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udział w spotkaniu wziął m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkania zaprezentowano Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT. Opracowanie powstało z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z udziałem około 50 liderów firm i instytucji rolniczych z regionu, pod redakcją Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Minikowie.  „Diagnoza …” jest elementem regionalnym i wkładem do aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. Podczas spotkania przedstawione zostały także założenia Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027.  

Do pobrania:

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – wersja pełna

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – wersja skrócona

Osobnym punktem programu było spotkanie dotyczące systemu wspomagania decyzji w produkcji roślinnej, który budują przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Gospodarstwa Demonstracyjne na obszarze których rozmieszczonych jest 38 stacji meteorologicznych analizujących warunki pogodowe województwa. Właściciele Gospodarstw Demonstracyjnych w obecności Ministra i Wojewody otrzymali Certyfikaty potwierdzające obecność w sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Dopełnieniem spotkania w Urzędzie Wojewódzkim była prezentacja połączona z degustacją produktów wytworzonych przez rolników funkcjonujących w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, tworzących wspólnie innowacyjną inicjatywę sprzedażową pt. „Wiejska e-skrzynka”.

Relacja ze spotkania – Ministerstwo Rolnictwa

Relacja ze spotkania – TVP