Prośba do osób zarządzających gospodarstwami rybackim, hodowców i producentów ryb

„Zwracamy się do Państwa tj. osób zarządzających gospodarstwami rybackimi, hodowców i producentów ryb z prośbą o wypełnienie ankiety poświęconej badaniu potencjału dywersyfikacyjnego produkcji ryb. Badanie realizowane jest  w ramach projektu PRO-PERCH „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis”, przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Instytut Rybactwa Śródlądowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: http://pro-perch.infish.com.pl).
Niniejsze badanie jest anonimowe, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych, a posłuży wyłącznie realizacji celów badawczych. Poprzez udział w ankiecie możecie Państwo zadeklarować zainteresowanie dostępem do wytworzonej w projekcie dokumentacji i wyrazić chęć potencjalnego udziału w bezpłatnych szkoleniach poświęconych nowatorskiej technologii produkcji okonia zarówno w recyrkulacyjnych systemach akwakulturowych, jak również stawach ziemnych. Czas wypełnienia ankiety to około 10 min.

Kwestionariusz ankiety znajduje się pod linkiem:
https://forms.gle/tQsnErc62rzHuMRt5

Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!!!

Z poważaniem
Kierownictwo projektu PRO-PERCH”


--
dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM (PhD, Associate Professor)
---------------------------------------------
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydział Geoinżynierii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5, pok. 361
tel.: (+48 89) 524 5604/fax: (+48 89) 523 3969

Department of Tourism, Recreation & Ecology Institute of Engineering and Environmental Protection Faculty of Geoengineering University of Warmia & Mazury in Olsztyn
10-719 Olsztyn, 5 Oczapowskiego St., room no. 309
tel.: (+48 89) 524 5604/fax: (+48 89) 523 3969

e-mail: krzysztof.kupren@uwm.edu.pl; kupren@o2.pl https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Kupren