Rolniku pamiętaj o przygotowaniu Kart Ewidencji Odpadów!

Tylko do 31 grudnia br. można wystawić Karty Ewidencji Odpadów – KEO za 2022 rok.

Jeśli posiadasz gospodarstwo o powierzchni powyżej 75 ha użytków rolnych podlegasz obowiązkowi wpisania do BDO czyli Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

Jednym z dokumentów ewidencji odpadów są tzw. Karty ewidencji odpadów (KEO). Należy je prowadzić w BDO jeśli:

• podmiot wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kilogramów rocznie lub

•  w gospodarstwie wytwarzane są odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości powyżej 5 ton rocznie.

 

Do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwie zaliczamy m.in. opakowania po środkach ochrony roślin, przepracowane oleje silnikowe, filtry olejowe, baterie i akumulatory.

WYJĄTEK! Rolnicy, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do BDO przekazując opakowania po środkach ochrony roślin do punktu sprzedaży nie wytwarzają Karty Przekazania Odpadu. Konieczne jest jednak założenie Karty Ewidencji Odpadów na kod 150110*, uzupełnienie zapisów o wytworzeniu i przekazaniu odpadów do nieprofesjonalnego zbierającego na podstawie formularza zwrotu opakowań wystawionego przez pracownika punktu sprzedaży środków ochrony roślin.

 

Informacja: Natalia Czyżewska-Suchoń

image_pdfimage_print