KONFERENCJA – „Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”

3 października w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyła się trzecia z cyklu czterech konferencji, realizowanych w ramach projektu pn. „Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest przekazanie wiedzy o najpopularniejszych obecnie kierunkach specjalizacji oferty obiektów świadczących usługi z zakresu turystyki wiejskiej, a w szczególności o obowiązkach prawnych z nimi związanymi. To właśnie trudności z dopasowaniem i właściwą interpretacją przepisów są często powodem wielu nieporozumień i późniejszych problemów właścicieli obiektów turystyki wiejskiej, dlatego w ramach niniejszego projektu, poza przeprowadzeniem konferencji, powstała również publikacja dotycząca przepisów prawnych oraz seria filmów prezentująca wyspecjalizowane formy świadczenia usług turystycznych na obszarach wiejskich w praktyce.

Na spotkaniu w Minikowie pojawiło się 60 osób, w tym osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich lub planujące podjęcie takiej działalności, a także doradcy z KPODR w Minikowie i Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem wydarzenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Uczestników konferencji powitał Zastępca Dyrektora KPODR w Minikowie – Marek Witkowski, a następnie wykłady poprowadzili:

  • Aleksandra Hapka – Koordynator wojewódzki Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych,
  • Aleksandra Bielińska – Koordynator projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”,
  • dr Jerzy Raciborski – specjalista z zakresu przepisów prawnych z AWF w Krakowie,
  • Agnieszka Kowalkowska – Dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
  • dr Izabela Chudzyńska – specjalista z zakresu regionalnych produktów kulinarnych z WSG w Bydgoszczy.

W trakcie konferencji zaplanowano również prezentację dobrej praktyki w specjalizacji oferty turystycznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, do czego zaproszono właściciela Fundacji Toskania Kociewska – Pana Arkadiusza Pstronga.

Przygotowany program umożliwił zapoznanie się uczestników konferencji z takimi tematami jak: świadczenie usług edukacyjnych oraz opiekuńczych w gospodarstwach rolnych, wykorzystanie produktu kulinarnego w budowaniu oferty turystycznej, marketing i komercjalizacja produktów turystycznych oraz przepisy prawne w turystyce wiejskiej. Tak szerokie, a jednocześnie konkretne podejście do tematu budowania oferty turystycznej obszarów wiejskich, dało uczestnikom możliwość odniesienia własnych planów do oczekiwań współczesnego turysty i mamy nadzieję, że zaowocuje ono wzrostem dostępności ciekawych produktów turystycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

Publikacja
poradnik – przepisy prawne w turystyce

 

Prezentacje multimedialne

Prezentacja – gosp. edukacyjne I

prezentacja – gosp. edukacyjne II

prezentacja – gosp. edukacyjne III

prezentacja – gosp. edukacyjne IV

prezentacja – gosp. opiekuńcze

prezentacja – marketing i komercjalizacja

prezentacja – produkt kulinarny

prezentacja – przepisy prawne

 

Audycje TV

AGROTRENDY audycja odc. 1

AGROTRENDY felieton odc. 1

AGROTRENDY audycja odc.2

2 AGROTRENDY felieton odc.2

3 AGROTRENDY audycja odc.3

3 AGROTRENDY felieton odc. 3

4 AGROTRENDY audycja odc. 4

4 AGROTRENDY felieton odc. 4

5 AGROTRENDY audycja odc. 5

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!

 

Aleksandra Hapka
KPODR Minikowo