Forum Trzody Chlewnej i Konferencja „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”

To wydarzenie, którego gospodarzem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyło się 13 marca 2024 roku w formie hybrydowej stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie oraz online. Celem było przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z produkcją wieprzowiny.

W tym roku Forum Trzody Chlewnej poprzedzało Konferencję pt. „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”. Celem Forum było: zapoznanie hodowców z higieną pasz stosowanych w żywieniu trzody chlewnej i przedstawienie aktualnej problematyki związanej z dobrostanem i bioasekuracją świń. Natomiast Konferencja „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny” była podsumowaniem działalności Grupy Operacyjnej EPI-AGRI, tworzącej Konsorcjum o nazwie „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”, tożsamej z nazwą konferencji. W jej trakcie zostały zaprezentowane wyniki prac dotyczących badań żywieniowych, analizy ekonomicznej tuczu, badań jakości mięsa, badań konsumenckich oraz przedstawiono system zapewnienia jakości wieprzowiny.

„Higiena pasz jako element zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności” to temat, który przedstawił dr inż. Jakub Borkowski z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W wykładzie Autor omówił rodzaje bezpieczeństwa i zadał bardzo ważne pytania: czy rolnictwo jest ważne oraz czy ważna jest produkcja zwierzęca.

Wobec wielu zagrożeń zdrowotnych, ważne zagadnienie – „Zasady bioasekuracji, kwarantanny i ochrony stad trzody chlewnej przed wirusem ASF” przedstawił dr. n. wet. Michał Kaczmarowski z Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor zwrócił uwagę na ważne aspekty bioasekuracji oraz zaprezentował niezbędną dokumentację swojego autorstwa, która może być przydatna rolnikom.

„Droga do optymalnego żywienia tuczników – wyniki badań”, to tytuł wykładu dr. hab. Piotra Dorszewskiego z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W wykładzie zaprezentowano wyniki tuczu świń rasy puławskiej, który prowadzili w siedmiu gospodarstwach rolnych członkowie Konsorcjum. Podał także przykładowe receptury mieszanek treściwych dla tuczników rasy puławskiej.

„Policzmy, czy to się opłaca analiza ekonomiczna tuczu” – tym zagadnieniem zajął się dr hab. Roman Sass, profesor Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Ekonomista podkreślił ważność prowadzenia obliczeń w celu stwierdzenia opłacalności, ale dodał też, że łatwo zaprzestać chowu świń w chwili nieekonomicznego ich tuczu, lecz bardzo trudno przywrócić zamkniętą wcześniej produkcję.

„Dobra wieprzowina wyniki analiz mięsa” – o tym mówił dr hab. Dariusz Lisiak, profesor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego PIB w Warszawie, kierownik Pracowni Oceny Jakości Surowców Rzeźnych i Mięsa w Poznaniu. Oprócz przedstawienia wyników badań mięsa pochodzącego od tuczników z gospodarstw Konsorcjantów, prelegent omówił też krótko wady mięsa.

Problematykę „Co myślimy o wieprzowinie wyniki badań konsumenckich”, zaprezentowała dr Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie. Okazało się, że „dla badanych ważne jest by, jedzenie nie było anonimowe, szczególnie ważne jest by było produkowane w Polsce”. 

„Jak osiągnąć dobrą jakość mięsa założenia systemu jakości gwarantującego dobrą wieprzowinę”, przedstawił w imieniu zespołu jego twórców dr hab. Tomasz Florowski, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przedstawił zasady proponowanego systemu oraz uczestnictwa w nim hodowców świń i przetwórców wieprzowiny.

Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże. Uczestniczyło w nim prawie 100 osób, stacjonarnie i online. W 2025 roku planujemy kolejną edycję Forum Trzody Chlewnej.

Tymczasem zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z wykładami przedstawionymi na Forum Trzody Chlewnej i na Konferencji „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny” poniżej:

Więcej o Grupie Operacyjnej EPI-AGRI i jej działaniu można dowiedzieć się pod adresem: https://dobrawieprzowina.pl/.

Jesienią 2021 roku Grupa rozpoczęła realizację operacji pn. „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”. Zawiązane w tym celu Konsorcjum składa się z: Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ‒ lidera, siedmiu rolników utrzymujących świnie rasy puławskiej, dwóch przedsiębiorców z branży mięsnej, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego PIB w Warszawie, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Wieprz Polski”. Aktywność Grupy jest współfinansowana z Działania M16 Współpraca w ramach PROW 2014-2020.

Piotr Dorszewski
KPODR w Minikowie

 

 

 

image_pdfimage_print