BDO bez tajemnic – rady i wskazówki dla rolnika

 

23 lutego br. w ramach projektu Edukacja ekologiczna pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował szkolenie online pn. „BDO bez tajemnic – rady i   wskazówki dla rolnika”.

Zgodnie z Ustawą o odpadach rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni powyżej 75 ha mają obowiązek zarejestrować się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO oraz na bieżąco prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, a także składać coroczne sprawozdanie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Wykładowcą na szkoleniu był Pan Łukasz Pawlak, ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami. Prelegent zapoznał uczestników z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Omówił jakie obowiązki spoczywają na rolnikach w związku z posiadaniem wpisu do BDO. Pan Łukasz Pawlak podczas wydarzenia przedstawił informacje o sposobie przygotowania ewidencji wytwarzanych odpadów oraz sprawozdania rocznego o wytwarzanych odpadach. Zostały omówione najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania sprawozdania rocznego.

W szkoleniu wzięły udział 44 osoby. Na koniec wydarzenia Pan Łukasz Pawlak odpowiadał na pytania uczestników.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video szkolenia.

Natalia Czyżewska-Suchoń
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

 

 

image_pdfimage_print