Otwarcie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego – 20 września

20 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji i nadania oraz nadania obiektowi imienia Leona Janty-Połczyńskiego.


prof. Stanislaw Tyszkiewicz wnuk patrona oraz dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

 

Wnuk patrona profesor Stanisław Tyszkiewicz wraz z dyrektorem Ryszardem Zarudzkim odsłonili pamiątkową tablicę z informacją o patronie Leonie Jancie-Połczyńskim.

 

Otwarcie centrum i przecięcie wstęgi

Wstęgę przecięli wnuk patrona prof. Stanisław Tyszkiewicz, przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy KPODR Wojciech Mojzesowicz, dyrektor Ośrodka dr Ryszard Zarudzki oraz wicedyrektor Lidia Lewandowska.

 

Przemówienia okolicznościowe

Pan Ryszard Zarudzki przedstawił prezentację dotyczącą Centrum.


 

Pan Stanisław Tyszkiewicz, przedstawił sylwetkę swojego dziadka, a naszego patrona Leona Janty-Połczyńskiego

 

Pan Andrzej Jurak, dyrektor Fundacji Poniatówka Polska, który przedstawił historię Poniatówek, osad wiejskich w Polsce, powstałych w okresie parcelacji ziem w latach trzydziestych XX wieku. Pokazał stan zachowanych budynkówi uzmysłowił potrzebę ich ochrony.

 

A interesującą prezentację można tutaj pobrać i obejrzeć

Poniatówki_KPODR_Minikowo do pobrania

 

Częsć wykładowa

Pan Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, przeprowadził wykład pt. „Strategia Od pola do stołu – wyzwanie dla polskiego rolnictwa”.

Prezentacja do pobrania:

Strategia Od pola do stołu

 

Pani Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła prelekcję pt. „Rolnictwo ekologiczne, stan aktualny i perspektywy w ramach WPR po 2020 roku”.

Prezentacja do pobrania:

Rolnictwo ekologiczne, stan aktualny i perspektywy w ramach WPR po 2020 roku

 

Dr hab. Roman Sass, profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej  w Bydgoszczy i dawny, wieloletni dyrektor Ośrodka w Minikowie dokonał wystąienia pt. „Zarządzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost konkurencyjności, innowacyjność i nowe technologie w rolnictwie”.

Prezentacja do pobrania:

Zarządzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost konkurencyjności, innowacyjność i nowe technologie w rolnictwie

 

 

Podczas uroczystości można obejrzeć było dwie wystawy. Pierwsza przedstawiała sylwetkę Leona Janty-Połczyńskiego, a druga Poniatówki.

 

Odbyły się też rozstrzygnięcia dwóch ważnych konkursów Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz Agroliga 2020 województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Więcej zdjęć w galerii:

Tekst: Katarzyna Szczepaniak
Foto: Jarosław Domiński, Damian Oparzela