Święto kukurydzy w Grubnie – szkolenie polowe

 

Kolekcja odmian zakładana pod potrzeby Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie, jak każdego roku, dostępna jest praktycznie cały czas od zasiewów do zbiorów. Mimo ograniczeń związanych z COVID-19 jest platformą szkoleniową dla rolników, doradców i uczniów szkoły rolniczej.
Na kolekcji odmian 10 września zorganizowano szkolenie pt. „Wpływ postępu biologicznego oraz nawożenia na plonowanie kukurydzy – Dzień Kukurydzy”. 60 uczestników spotkania najpierw wysłuchało wystąpień prelegentów: Marka Radzimierskiego, który reprezentował KPODR Minikowo, Anny Patalon z Saaten Union sp. z o.o. i Jana Gurzyńskiego z firmy INTERMAG. Tematyka wystąpień dotyczyła innowacyjnego podejścia do uprawy i nawożenia, a wszystko pod kątem uwarunkowań pogodowych, jakie w ostatnich latach ograniczają produkcję także tego gatunku. Przypomnę, że w ubiegłym roku wystąpiły problemy suszowe, w tym roku kwietniowa susza i wiosenne przymrozki, które trwały aż do 10 maja.

.

W szkoleniu wzięło udział ponad 60 osób, ale ze względu na COVID-19 podzielono je na 2 grupy szkoleniowe.

 

Najważniejsze zagadnienia omawiane w tym roku dotyczyły przedsięwzięć związanych z uprawą gleby, zaletą roślin poplonowych i siewów współrzędnych oraz sposobami zwiększenia efektywności nawożenia – wszystkie tematy w kontekście wykorzystania zasobów wodnych gleby przy uprawie kukurydzy.

 
Dzięki dobrej pogodzie zwykły daszek namiotu i kolekcja odmian okazały się dobrym miejscem na prelekcje i pokaz.
 

Lustracja kukurydzy przeprowadzona w obecności przedstawicieli firm hodowlanych i nasiennych pokazała, że mimo dość trudnych warunków pogodowych w kwietniu i pierwszej dekadzie maja tego roku kukurydza wygląda bardzo dobrze. Było to spowodowane dostateczną ilością opadów i stosunkowo wysokimi temperaturami. Oczywiście jak co roku kukurydza nie była podlewana. W Grubnie zasadą prowadzenia kolekcji jest testowanie odmian w warunkach pogodowych danego roku, a więc o podlewaniu nie ma mowy.

 
W tym roku kukurydza wygląda imponująco, co rokuje wysokie plony kiszonek i ziarna.
 

Tradycyjnie poszczególne firmy hodowlane i nasienne przedstawiały odmiany kukurydzy – ich zalety agrotechniczne, możliwości plonowania i wartość paszową.  Dodatkową atrakcję w tym roku prezentowała firma Pawła Madeja Usługi Rolnicze – to siew kukurydzy pod folią. Efekty bardzo wczesnego siewu kukurydzy można było zobaczyć na poletkach. Swoje kukurydze prezentowały firmy: SAATBAU Polska sp. z o.o., SAATEN-UNION Polska sp. z o.o., OSEVA Polska sp. z o.o., KWS Polska sp. z o.o., a także HR Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR i MHR Kobierzyce sp. z o.o.


 
Przedstawiciele poszczególnych hodowli nie ukrywali zadowolenia z wyglądu kukurydzy na kolekcji. To był dobry rok.
 

W tym roku  przewiduje się nieco późniejszy zbiór kukurydzy. Powód – stwierdzono, że mimo ciepła  wszystkie odmiany są już na tyle dojrzałe, że nadają się do zbioru na kiszonkę, ale duża ich część przeznaczona do zebrania na ziarno (zwłaszcza te o dużej liczbie FAO – powyżej 250) jest znacznie opóźniona i będzie gotowa do zbioru o około 2 tygodnie później niż zwykle.
 
Mimo utrudnień udało się przeprowadzić szkolenie w warunkach polowych bez konieczności przeprowadzenia zajęć w sali. Umożliwiła to bardzo ładna, sucha pogoda.  

To szkolenie oficjalnie zakończyło prezentację na kolekcji odmian Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2020.  Zapraszamy do Grubna także w przyszłym roku. Na kolekcji już 26 sierpnia zasiano 29 odmian rzepaku ozimego pod potrzeby XXV Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, które odbędą się w dniach 12-13 czerwca i będą miejscem inauguracji  Krajowych Dni Pola także w 2021 roku.

 

Uwaga.
Tak jak w poprzednim sezonie, na stronie internetowej (Kujawsko-Pomorskie Dni Pola 2021), pokażemy układ kolekcji i lokalizację odmian, a od połowy października zaczniemy zamieszczać fotorelacje i filmy. Od połowy maja oznakujemy kolekcję odmian tabliczkami.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.kpodr.pl na której znajdziecie najważniejsze informacje o Krajowych Dniach Pola w Minikowie i Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola w Grubnie.

Więcej informacji o przygotowaniach do Kujawsko-Pomorskich DNI POLA 2021 w Grubnie

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

 

zdjęcia:
Marek Rząsa