To był dobry rok dla ziemniaka – szkolenie w Grubnie

W każdym roku warunki dla rozwoju roślin są różne, różne są też plony. Kolekcja odmian roślin uprawnych zakładana od 24 lat w Grubnie koło Chełmna przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku dla potrzeb Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, to dobre miejsce dla weryfikacji i porównania z własnymi polami. To miejsce spotkań rolników ze specjalistami i doradcami, organizowanych w celu  zapoznania się z nowymi odmianami roślin, podsumowania, oceny, wyjaśnienia trudnych sytuacji i problemów, jakie pojawiają się w konkretnym sezonie wegetacyjnym. Tutaj odbywają się systematycznie spotkania na kolekcji zbóż, rzepaku, kukurydzy i ziemniaków. Chociaż w tym roku możliwości takich spotkań były przez koronawirusa zdecydowanie ograniczone, to jednak dzięki możliwości odwiedzania poletek indywidualnie lub w małych rodzinnych grupach, możliwe.
 

Na spotkaniu zachowano zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19

Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (dezynfekcje, maseczki, izolacja) możliwe także są spotkania w małych grupach – i dziś prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania w Grubnie, które odbyło się 4 września br.  W tym dniu dzięki uzyskaniu dotacji w ramach SIR – odbyło się szkolenie dla doradców i rolników zajmujących się produkcją ziemniaka. Takie szkolenia – warsztaty odbyły się również w 2016 i 2017 roku w Grubnie, a w 2019 roku w gospodarstwie rolnym producenta ziemniaków. W tym roku spotkanie związane było z koniecznością przybliżenia rolnikom „Programu dla polskiego ziemniaka oraz bioasekuracji i innowacyjnych rozwiązań w zakresie agrotechniki, ochrony i przechowalnictwa ziemniaka”. Tematyka ta będzie kontynuowana także podczas konferencji w Minikowie 15 września br. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

Szkolenie dofinansowane było ze środków UE w ramach SIR
 

Szkolenie – warsztaty prowadził dr inż. Jerzy Osowski reprezentujący IHAR Oddział Bonin. Temat szczegółowy szkolenia to „Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami ziemniaka. Monitorowanie agrofagów ziemniaka – ocena zdrowotna odmian”. Spotkanie przeznaczone było dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji ziemniaka z naszego regionu i składało się z części referatowej, oceny odmian pod kątem porażenia przez choroby bulw prezentowanych odmian oraz próbnej oceny plonowania. Oprócz tego prowadzone były indywidualne konsultacje dla rolników i doradców. Omówiono wybrane zagadnienia agrotechniczne, ochronę przed chorobami, ale także innowacyjne rozwiązanie w zakresie ochrony, a konkretnie wdrożenie programu wspomagania decyzji  w zakresie ochrony ziemniaka przed zarazą.
Efekt zastosowania ochrony przed zarazą na kolekcji w Grubnie przedstawił specjalista KPODR Marek Radzimierski. Kolekcja odmian liczyła w tym roku 12 obiektów 3 firm hodowlanych: HZ Zamarte sp. z o.o., Solana Polska Sp. z o.o. oraz PMHZ Strzekęcino Sp. z o.o.  (tabela poniżej). Przedstawiciele  hodowców zaprezentowali charakterystyki swoich odmian i przedstawili ofertę sadzeniaków.

 

Szkolenia tego typu połączone z warsztatami zawsze wzbudzają duże zainteresowanie
 

W ocenie eksperta ten rok był dla ziemniaka korzystny. Presja ze strony zarazy ziemniaka ze względu na układ temperatur i opadów była średnia, natomiast stwierdzono na bulwach zwiększoną presję antraknozy. Korzystny rozkład opadów zaowocował dobrymi plonami. W tabeli pokazano wyniki próby z 3 krzaków przeliczone na plon. 

Tak przebiegała ocena zdrowotna bulw i ważenie próbnego plonu z 3 krzaków

Doradcy i rolnicy wspólnie dokonali w sierpniu próbnych wykopków ziemniaków na swoich polach i przekazali ich wyniki do IHAR Oddział Jadwisin. To ważna ocena, jaka od lat jest wykonywana w Polsce w celu oceny praktycznej plonowania odmian. Na szkoleniu dokonano oceny stanu zdrowotnego roślin i bulw w tym roku pod kątem ich przechowywania. To wstępny test plonowania, który jest konfrontowany z rzeczywistymi plonami z pól rolników. Kolekcja objęta była także upowszechnieniem w zakresie wprowadzania programu NegFry do praktyki. Podkreślić trzeba, że dzięki niemu w 2016 i 2017 roku wykonano do zbiorów tylko 4 zabiegi ochronne przed zarazą. Plony w 2018 i 2019 roku po 2.  Na koniec warto podać, jakie odmiany zaprezentowali hodowcy odmian. Tym bardziej, że część z nich bierze udział w wielu konkursach kulinarnych, a więc poddawane są najbardziej obiektywnej konsumenckiej ocenie. Najbliższy taki konkurs będzie w Minikowie podczas konferencji, która odbędzie się 15 września br. Zapraszamy do Minikowa na konferencję dotyczącą bioasekuracji w produkcji ziemniaka.
 

Kolekcja odmian ziemniaka prezentowana w Grubnie na XX Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola 2020
 
Lp Odmiana Hodowca Plon 3 krzaków  (kg) Plon z pola  (t/ha)
1 SUNSCHINE

 

SOLANA Polska Sp. z o.o.

4,55 60,66
2 LILLY 4,15 55,33
3 SATINA 4,85 64,66
4 QUIN ANNE 4,70 62,66
5 MICHALINA

 

HZ ZAMARTE Sp. z o.o.

6,40 85,33
6 ISMENA 3,95 52,66
7 SURMIA 3,55 47,33
8 BOHUN 6,10 81,33
9 TONACJA

Pomorsko-Mazurska
Hodowla Ziemniaka
z siedzibą w Strzekęcinie
Sp. z o.o.

5,70 76,66
10 IRGA 4,10 54,66
11 TAJFUN 3,20 42,66
12 IGNACY 4,20 56,0


Uwaga. Ziemniaki prezentowane należą do różnych grup wczesności, a także mają cechy różnego przeznaczenia, dlatego nie powinniśmy sugerować się wyłącznie plonem – to błąd. W ocenie specjalistów wszystkie prezentowane odmiany w tym roku wykazały duże możliwości i bardzo dobre plonowanie zgodnie z przeznaczeniem. To był dobry rok dla ziemniaka.
 

 
Dr Jerzy Osowski w podsumowaniu podkreślił – to był dobry rok dla ziemniaka.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

 

zdjęcia:
Marek Rząsa