RELACJA Z WARSZTATU NR II „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

RELACJA Z WARSZTATU NR II ZREALIZOWANEGO W RAMACH OPERACJI:

„Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”

21 października 2022 r.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

W dniu 21 października 2022 r. odbył się drugi, ostatni z zaplanowanych na terenie  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, warsztatów realizowanych w ramach operacji „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”, organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA” wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W ramach rozpoczęcia warsztatu głos zabrał Zastępca Dyrektora KPODR ds. transferu wiedzy i innowacji Pan Ryszard Zarudzki , który przywitał zaproszonych gości oraz poruszył temat konieczności wzrostu wielkości produkcji żywności wysokiej jakości, a także idącą za tym odpowiednią promocję oraz dążenie do integracji wśród wytwórców. Jako przykład takiej działalności podał produkcję miodów przez rosnącą ilość pszczelarzy, wśród których już co drugi jest zrzeszony w jakiejś organizacji branżowej. Następnie głos zabrali Adam Patkowski, Hubert Gonera i lokalna koordynator projektu Pani Beata Chełmniak, która rozpoczęła dyskusję na temat wniosków z pierwszego spotkania i wizji przedstawicieli różnych reprezentowanych w operacji środowisk (rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy rolni, przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji rolniczych, instytucji wsparcia rolnictwa oraz nauki) dotyczących jej efektów oraz potencjalnych „lokomotyw wzrostu” w regionie.

Następnie odbyła się dyskusja nt. potencjalnych „lokomotyw wzrostu w regionie”. Odwoływano się w niej do potencjału gleb, klimatu i historii produkcji rolnej na Kujawach i Pomorzu. Ważnymi glosami w dyskusji było przypomnienie siły sadownictwa w regionie: śliwki w Dolinie Dolnej Wisły, sadów ekologicznych i staroodmianoywch. Mówiono także o potencjale hodowli ras rodzimych wieprzowiny, uprawie ekologicznych zbóż, przetwarzaniu owoców na jakościowe wyroby – powidła, cydry, soki, susze. Przywołane zostały również tradycje browarnicze regionu –  „Podpiwek Kujawski” i piwo „Gruczniak”. Sporą część dyskusji poświęcono potencjale jakie niesie ze sobą serowarstwo zagrodowe. W wyszukiwaniu koniecznych czynników jakimi mogą cechować się „lokomotywy wzrostu” wskazano jako konieczne w dalszej perspektywie budowanie większej świadomości wśród konsumentów, tak aby powiększyć ich grono także o inne grupy społeczne.

Następnie prowadzący Adam Patkowski zaprezentował wykłady: dotyczący żywności wysokiej jakości i jej certyfikacji na świecie. Był to przyczynek do otwarcie panelu dyskusyjnego, w ramach którego wskazywano przeszkody z jakimi muszą mierzyć się polscy wytwórcy żywności wysokiej jakości i rolnicy. Wskazano na brak zaufania społecznego i nieufność wzajemną, trudność współpracy z samorządem lokalnym i urzędnikami i piętrzącą się biurokrację.

Po panelu nastąpiła przerwa obiadowa.

Kolejny wykład poświęcony był Rozpoznawalnym na świecie produktom i markom żywności, strategiom ich rozwoju i promocji – oraz dobrym praktykom, prowadzący: Adam Patkowski, Hubert Gonera.

W przeprowadzonym po wykładzie panelu dyskusyjnym rozmowy poruszały temat problemów przed jakimi stoją wytwórcy. W większości problemy wynikają z niskiego poziomu świadomości i kompetencji wśród rolników i wytwórców w prezentowanym zakresie oraz deficytów w zakresie stowarzyszania się i współpracy, które nie stanowią w naszym kraju standardu. Nawiązano tym samym do funkcjonowania na terenie Kujaw rozdrobnionego chowu Gęsi Kołudzkiej, uznając za dość duży problem brak istnienia wiodących wytwórców gęsiny na tym obszarze. Kolejnym problemem z gęsimi producentami jest brak chęci legalizacji swojej działalności, co po części może być konsekwencją niezbyt dobrych doświadczeń wynikających ze współdziałania z państwowymi instytucjami kontrolnymi w tym weterynaryjnymi, które  niejednokrotnie nadgorliwie interpretowały przepisy. Niestety nie jest to problem tylko hodowców gęsi, ale także serowarów czy rolników trzymających rodzime rasy świń w sposób tradycyjne.

W dalszym etapie trwania dyskusji rozmówcy podkreślili istotną wagę certyfikacji produktów wysokiej jakości jako ochrony przed fałszowaniem żywności. Pozawalają one zarówno potwierdzić najwyższą jakość produkcji własnej jak i zabezpieczyć swój interes finansowo-prawny na rynku.  Dodatkowo konieczne jest dotarcie z wiarygodnym przekazem do konsumenta, często otrzymującego zafałszowane informacje z mediów masowego przekazu.

Na zakończenie warsztatu, uczestnicy przeanalizowali produkty kujawsko-pomorskie znajdujące się na "Liście produktów tradycyjnych", pod względem ich poziomu potencjału rynkowego. W toku dyskusji zdołano wyodrębnić najważniejsze produkty dysponujące bardzo dużym potencjałem zarówno rynkowym, jak i certyfikacyjnym. Wskazywano między innymi na gęsinę surową i wyroby z gęsi, wieprzowinę z ras rodzimych, kwas z buraków, oleje tłoczone na zimno, krowie sery twarogowe i podpuszczkowe oraz produkty rolnictwa ekologicznego, do których możemy zaliczyć uprawiane ekologicznie zboża, przede wszystkim pradawnych odmian pszenicy i żyta.  Oddzielną pozycję zajmują przetwory owocowe w tym octy i susze owocowe oraz certyfikowane powidła Doliny Dolnej Wisły. Wskazane produkty mogę dzięki posiadanemu zapleczu surowcowemu i związkowi z miejscem pochodzenia stanowić fundament do rozpoczęcia procesów certyfikacji znakami unijnymi i krajowymi.

W krótkim katalogu produktów o największym potencjale rynkowym znalazły się: gęś owsiana polska (biała kołudzka, oraz jej przetwory w tym półgęsek wędzony i okrasa), zboża odmian pradawnych, Powidła z Doliny Dolnej Wisły.

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA”

image_pdfimage_print