Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka

Na terenach Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR odbyły się XXIX Krajowe Dni Ziemniaka i Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 – 19-21 sierpnia 2022r. Zamarte

Oficjalne otwarcie targów zainaugurował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Lech Antoni Kołakowski. W swoim przemówieniu odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiający wydajności upraw ziemniak jakie osiągnięto w 2021 r. Przedstawił znaczenie ziemniaka i jego pozycję w znaczeniu upraw.

Fot. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Lech Antoni Kołakowski

Fot. Otwarcie targów, przecięcie wstęgi.

Organizatorzy konferencji zorganizowali panel wykładów tematycznych: „Inicjatywa trójmorza”, „Biznes ziemniaczany”, „Cyberagrotechnika”, „Neutralność klimatyczna” oraz debatę: „Ziemniak
na piątkę”, w których rolnicy mieli możliwość czynnego uczestniczenia.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uczestniczył w wydarzeniu nawiązując relacje z podmiotami branży ziemniaczanej. Wielu wystawców jest partnerami KPODR. Kilkadziesiąt odmian ziemniaka prezentowanych jest na poletkach w Minikowie.

W trakcie wystawy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Lech Antoni Kołakowski wraz z dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Niną Dobrzyńską, odwiedzili stoisko KPODR w Minikowie, na który zostali powitani przez zastępcę dyrektora KPODR Lidię Lewandowską.

Fot.  Sekretarz Stanu pan Lech Antoni Kołakowski wraz z dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Niną Dobrzyńską, na stoisku KPODR w Minikowie.

Rolnicy byli zainteresowani ekologią, uprawą łąki kwietnej czy biologizacją gleby oraz planowanymi przez Ośrodek szkoleniami.

Fot. Wystawca IHiAR PIB Bonin

Spotkania branżowe producentów ziemniaków podczas targów, były doskonaleniem metod systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Rolnicy bardzo chętnie dopytywali o walory poszczególnych odmian oraz sposoby ochrony przed patogenami.

Fot. Poletka wystawowe.

Na przygotowanych poletkach uprawnych był zaprezentowane kolekcje Odmian HZ Zamarte/rody oraz plantacja ziemniaka Jasia (późny). Na plantacji odbyły się również pokazy kopania ziemniaków maszynami prezentowanymi przez wystawców.

Rolnicy w trakcie trwania targów mogli podziwiać pokazy maszyn do zbioru ziemniaków.

Fot. Wystawa maszyn

Dużym zainteresowaniem uczestników targów cieszył się Konkurs na najsmaczniejszą odmianę, zorganizowany przez IHAR PIB Bonin.

 

 

Tekst i foto
Anna Czajkowska
KPODR w Minikowie

 

 

 

image_pdfimage_print