Gospodarstwa edukacyjne – szkolenie informacyjne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

6 października 2022 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbędzie się szkolenie informacyjne: „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Szkolenie jest skierowane do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także do osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie usług edukacy jnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane informacje na temat dostępnych rozwiązań z zakresu prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym i obiektach turystyki wiejskiej. Zostaną omówione również przepisy prawne obowiązujące przy prowadzeniu działalności pozarolniczej, a także planowane na najbliższy okres formy dofinansowania.

Program szkolenia: (plik do pobrania) – program szkolenia KPODR I

Formularz zgłoszeniowy: (plik do pobrania) – Formularz zgłoszeniowy (pdf)     Formularz zgłoszeniowy (docx)

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, wydrukować, własnoręcznie podpisać i przesłać drogą mailową (skan) na adres mailowy: aleksandra.hapka@kpodr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo, z dopiskiem „KSOW Gospodarstwo Edukacyjne”.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2022 r. do godz. 15:00 (liczy się moment wpływu zgłoszenia do organizatora).

Niniejsze szkolenie będzie pierwszym z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym oraz w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Harmonogram szkoleń: (plik do pobrania) Harmonogram szkoleń

Link do strony projektu: https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich/

 

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

image_pdfimage_print