Uwaga!!! Zmiany w programie Czyste Powietrze

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet – to główne zmiany w programie Czyste Powietrze.

Od 2022 roku nie będzie można już pozyskać dotacji na piece węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.)

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

 

 

Materiał źródłowy pobrany ze strony: www.wfosigw.torun.pl

Przygotowała:
Joanna Szczęsna-Kulewska,
KPODR Minikowo / Oddział w Zarzeczewie