Rozbiór mięsa dla rolników

13 marca br. w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyło się szkolenie stacjonarne zorganizowane przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP pn. „Rozbiór mięsa wołowego dla hodowców bydła mięsnego”, które zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR w Minikowie, dokonał oficjalnego otwarcia i przywitał zgromadzonych słuchaczy. Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zakładaniem małego przetwórstwa, praktyczne zapoznanie ich z rozbiorem tuszy oraz z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi obowiązującymi w przemyśle mięsnym.  

Prowadzący Krystian Dreszler opowiedział uczestnikom szkolenia o rozbiorze mięsa wołowego, dawał praktyczne wskazówki i  przedstawił jakie wymagania higieniczno-sanitarne należy spełnić podczas rozbioru mięsa. W ostatniej warsztatowej części uczestnicy wzięli udział w procesie właściwego postępowania podczas rozbioru przedniej i tylnej ćwierćtuszy wołowej..

Uczestnicy szkolenia poszerzyli wiedzę z zakresu rozbioru mięsa wołowego przy zachowaniu odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.  Warsztaty pozwoliły na zapoznanie się z technologią produkcji, dystrybucją oraz dobrymi praktykami higienicznymi i produkcyjnymi w gospodarstwie rolnym. Szkolenie połączone z warsztatem stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz praktyk w zakresie lokalnego przetwórstwa i wprowadzania na rynek żywności produkowanej sposobem tradycyjnym, wytwarzanej w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności (bezpośrednio od producenta do konsumenta). Małe przetwórstwo zwiększa rentowność gospodarstwa, stając się coraz bardziej znaczącym dodatkowym źródłem dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. 

Tekst, foto. Magdalena Kulus, KPODR Minikowo

image_pdfimage_print