Wiedz i Mądrze Jedz 2020 (3. sezon)

Zapraszamy do obejrzenia 3. sezonu filmów z serii Wiedz i mądrze jedz

1. NA CZYM POLEGA „SKALOWANIE” SYSTEMÓW KŁŻ?

W pierwszym odcinku, prezentujemy różne aspekty „skalowania” systemów KŁŻ czyli działania podejmowane na rzecz zwiększenia ich roli w gospodarce żywnościowej oraz wpływ pandemii na rozwój lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw.

2. JAK SIĘ ZMIENIA RYNEK ŻYWNOŚCI W POLSCE (NA TLE UE)?

W drugim odcinku, przybliżymy zmiany, które następują na rynku żywności. Zwracamy uwagę na trendy i nowe zjawiska pojawiające się na rynku żywności w Polsce i w innych krajach UE, w tym żywienie terapeutyczny i rynki lokalne. Pytamy na ile zmiany zachodzące na rynku stwarzają nowe możliwości dla rozwoju systemów KŁŻ? Pytamy, czy mali producenci żywności korzystają czy też tracą na tych zmianach?

3. JAK WYGLĄDA PRODUKCJA I PRZEWÓRSTWO W MAŁEJ SKALI W POLSCE?

W ostatnich latach następuje renesans produkcji w małej skali. Wynika to m. in. z nowych możliwości technologicznych, zmian postaw po stronie konsumentów, oraz zmian w przepisach oraz polityki wobec małych gospodarstw rolnych. Ale są też realne ograniczenia i bariery, takie jak brak adekwatnego dostępu do zasobów wodnych czy też problemy z logistyką docierania do klienta. Jaka jest zatem perspektywa produkcji w małej skali? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada kolejnych udogodnień i możliwości dla produkcji rolnej w małej skali (m. in. możliwość wprowadzenia ubojni przy gospodarstwach rolnych). Pytamy na ile takie inicjatywy przekładają się na trwałe i znaczące zmiany na rynku żywności?

4. DLACZEGO WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA?

Podstawa dla skalowania systemów KŁŻ to współpraca, partnerstwo i działania zbiorowe producentów i konsumentów oraz interesariuszy. Jakie są reguły czy zasady skutecznej współpracy? Posługując się przykładem Wiejskiej e-skrzynki, przedstawiamy ciekawe wzorce i doświadczenia. Pytamy o niebezpieczeństwach działania w pojedynkę.

5. KORZYŚCI Z RHD I MOŻLIWOŚCI WSPÓLNEJ DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY

W tym odcinku opowiadamy o doświadczeniach i oczekiwaniach rolników i producentów działających w Wiejskiej E-skrzynce wynikających z nowych możliwości prawnych (w szczególności RHD) oraz nowych możliwości organizowania wspólnej dystrybucji i sprzedaży.

6. WSPÓŁPRACA ROLNIKÓW ORAZ ROLA, INICJATYWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTÓW

W szóstym odcinku zastanawiamy się nad rolą, inicjatywą i odpowiedzialnością konsumentów. Zwracamy uwagę na fakt, że wiele inicjatyw tworzenia rynków lokalnych wychodzą dzisiaj od konsumentów, samorządów i innych instytucji pozarolniczych. Zwracamy uwagę na problem marnotrawienia żywności i odpowiedzialności konsumenta. Krótkie łańcuchy dostaw, to nie tylko sprawa rolników.

7. INKUBATOR KUCHENNY JAKO ANIMATOR ROZWOJU RYNKU LOKALNEGO

Na podstawie doświadczenia i przykładu Inkubatora Kuchennego w Stryszowie, odcinek siódmy opowiada o możliwościach i potrzebie zintegrowanego podejścia do tworzenia rynku lokalnego. Opowiadamy o ograniczeniach, ale też o atutach, działania w pojedynkę. I o tym, że wciąż są nie wykorzystane możliwości.

8. JAKA MOŻE BYĆ ROLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W SKALOWANIU SYSTEMÓW KŁŻ?

Odcinek ósmy poświęcamy samorządom oraz inicjatywom związanych z propagowaniem żywności lokalnej oraz systemów KŁŻ poprzez zamówienia publiczne oraz inne instrumenty w dyspozycji sektora publicznego. Pokazujemy przykład i doświadczenie Starostwa Powiatowego w Łomży w tym zakresie oraz przedstawiamy perspektywę wiceministra Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o priorytetach ze strony Rządu.

9. O KORZYŚCIACH MAŁEGO PRZETWÓRSTWA I DZIAŁANIU W POJEDYNKĘ – ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

Przedsiębiorczość to klucz do sukcesu. Ci, którym się powiodło, opowiadają w tym odcinku o swoich doświadczeniach, motywacjach i o tym, czego oczekują od współpracy z innymi. Ważne aby mieć przekonanie do własnych możliwości i dysponować produktem, który wzbudza zainteresowanie konsumentów

10. DLACZEGO WARTO UTRZYMYWAĆ MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE?

W odcinku dziesiątym skupiamy się na małych gospodarstwach rolnych oraz konsekwencje ich zanikania. Na ile systemy KŁŻ mogą być ratunkiem dla przetrwania małych gospodarstw rolnych, w szczególności na terenach górskich i słabych ekonomicznie? Na ile gospodarstwa rolne są częścią przyszłości rozwoju systemów KŁŻ w Polsce? Czy faktycznie małe gospodarstwa rolne stanowią niewykorzystany potencjał produkcyjny i klucz do bezpieczeństwa żywnościowego. Jak wygląda sprawa małych gospodarstw rolnych w górach? Jakie są oczekiwania wobec Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

11. ROLNICTWO EKOLOGICZNE SZANSĄ DLA SKALOWANIA SYSTEMÓW KŁŻ?

Rolnictwo ekologiczne ma coraz większe znaczenie w polityce rozwoju wsi i rolnictwa, zarówno w Polsce jak i zagranicą oraz na szczeblu Komisji Europejskiej. W jaki sposób wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej przekłada się na rozwój i skalowanie systemów KŁŻ i wice-wersa? Skoro rolnictwo ekologiczne stało się priorytetem dla programów wspierania rolnictwa i rozwoju wsi, a w dodatku rośnie moda na żywność ekologiczną wśród konsumentów, to dlaczego w Polsce ubywa certyfikowanych gospodarstw ekologicznych i przetwórców żywności ekologicznej?

12. INNOWACYJNE MODELE SPRZEDAŻY

Program ostatni podsumowujący pokajue nowe modele organizacji sprzedaży, które już są stosowane w kraju i zagranicą. Prosumenckie rozwiązania wyglądają obiecujące. Ale jak jest naprawdę? Jak różne podejścia przekładają się na zwiększenia skali systemów KŁŻ oraz ich oddziaływanie na rozwój obszarów wiejskich?


 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji IsoTech sp. z o.o.
Kampania medialna Wiedz i Mądrze Jedz 2020 – czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce.