Filmy

Rozmowa dnia TVP3 – 27.12 – Wiejska e-skrzynka – budowanie lokalności i sprzedaży bezpośredniej

Ryszard Zarudzki, za-ca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

 

 

Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

 

 

Wiejska e-skrzynka, Polski Ład dla rolnictwa oraz podsumowanie roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie – to główne tematy poniedziałkowej Rozmowy dnia na antenie TVP3 Bydgoszcz. Gościem Grażyny Rakowicz był Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Zobacz całą„Rozmowę dnia”

 

 

Źródło:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program TV „Zielony Ład – BLISKO NAS”

Odcinek 1

Temat: System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Krajowe Dni Pola to było najważniejsze święto rolnictwa. Gospodarze, którzy chcą być na bieżąco z trendami w produkcji roślinnej na 13 hektarach kolekcji w Minikowie mieli możliwość obejrzenia ponad 500 odmian roślin uprawnych. Zobaczyć mogli ofertę firm dystrybucyjnych, chemicznych i nawozowych na indywidualnie zaprojektowanych poletkach. Towarzyszyły temu rozmowy, konsultacje i fachowe doradztwo. Sprawnie funkcjonujący system wymiany wiedzy i innowacji jest warunkiem modernizacji rolnictwa. Taką rolę pełni AKIS Agricultural Knowledge and Innovation System. O powadze i potrzebie współpracy z ekspertami rozmawiali zaproszeni goście. Odwiedziliśmy też rolnika Piotra Tomaszewskiego, aby pokazać na przykładzie co można zyskać dzięki współpracy z doradcami.

Osoby występujące w programie:

Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Piotr Tomaszewski, rolnik

16 września

 

 

Odcinek 2

Temat: Europejski Zielony Ład w kontekście Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

Europejski Zielony Ład to kompleksowe podejście do ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a rolnictwo jest w tym kontekście jednym z kluczowych obszarów. Wprowadzenie nowych zasad stawia duże wyzwania, dlatego tak wiele czasu poświęcono temu tematowi w trakcie Krajowych Dni Pola w Minikowie. Podczas konferencji i spotkań dyskutowano m.in. o stosowaniu chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin. Kodeks dobrej Praktyki Rolniczej zawiera praktyczne porady, które zapewnią zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. W programie mówimy o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin i opinii na ten temat naukowców i rolników.

Osoby występujące w programie:

Rafał Suchoń, rolnik

Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy

22 września

Odcinek 3

Temat: Nawadnianie

Nawadnianie to podstawowy temat poruszany w okresach suszy przez rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Zmiany klimatyczne wymuszają poszukiwanie nowych sposobów gospodarowania wodą. Temat ten jest szczególnie ważny dla rolników, gdyż od tego zależy funkcjonowanie poszczególnych gospodarstw. Rolą doradców jest proponować rozwiązania, w jaki sposób retencjonować wodę na poziomie gospodarstwa. Przekazywane informacje powinny dotyczyć sposobów radzenia sobie ze skutkami suszy (efektywne wykorzystanie wody) czy powodzi, a tym samym przed stratami na polach czy w sadach.

Osoby występujące w programie:

Piotr Doligalski, rolnik z Kowrozu

Małgorzata Kołacz, KPODR w Minikowie

Ryszard Kamiński, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorz Smytry, Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”

Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa, Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

Zenon Lewandowski, ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich

Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

30 września


 

Odcinek 4

Temat: Projekt „Renaldo”

W tym odcinku poznajemy pilotażowy program „Renaldo”. To inicjatywa Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, której celem jest zachęcanie do zakładania spółdzielni energetycznych. Przedsięwzięcie to wpisuje się w potrzeby szukania alternatywnych źródeł energii. Eksperci podpowiadają, jakie korzyści płyną z realizacji takich działań.

Osoby występujące w programie:

Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej

Mateusz Wirwicki, Politechnika Bydgoska

Marco Gütle, Fundacja „100 Prozent erneuerbar Stiftung”

Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

21 października

Odcinek 5

Temat: Rolnictwo ekologiczne a zaufanie konsumenta

W programie przyglądamy się rolnictwu ekologicznemu – uprawie roślin i hodowli zwierząt. Taka gospodarka wymaga wielu pracochłonnych zabiegów. Dzięki takim działaniom konsumenci mogą otrzymać świeży, dobrej jakości, mało przetworzony produkt, a taki jest coraz bardziej pożądany. Ważne, aby umieć go właściwie zidentyfikować. Ten pochodzący z hodowli czy uprawy ekologicznej powinien być prawidłowo oznakowany. W celu otrzymania certyfikatu trzeba spełnić wiele warunków, o czym też mówimy w programie. W rozmowie z ekspertem zwracamy uwagę na kwestie świadomości odbiorców żywności ekologicznej oraz wzrastającym zainteresowaniu konsumentów dobrej jakości produktem. Prezentujemy też dane dotyczące gospodarstw ekologicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Wskazujemy na założenia Europejskiego Zielonego Ładu dotyczące wsparcie sektora rolnictwa ekologicznego.

Osoby występujące w programie :

Piotr Zdziarski, rolnik ekologiczny Piotr Sędłak, rolnik ekologiczny

Beata Jadczak-Block, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Agnieszka Dobosz-Idzik, KPODR w Minikowie

 

21 października

 

Odcinek 6

Temat: Znaczenie ziół dla bioróżnorodności

W programie przyglądamy się znaczeniu uprawy ziół dla zachowania różnorodności biologicznej zarówno w gospodarstwie tradycyjnym jak i ekologicznym. W takim gospodarstwie obowiązują ścisłe zasady związane ze środkami ochrony roślin, których nie powinno się używać, ale konieczna jest też zwiększona troska o stan gleby, naturalne przygotowanie stanowisk pod kolejne uprawy. Zioła można też wykorzystać dla ochrony innych roślin. W programie mówimy o tym, że uprawa ziół może odegrać dużą rolę w przywracaniu dobrego stanu przyrody. Europejska Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 zakłada m.in. zmniejszenie o 50% łącznego stosowania pestycydów chemicznych, a także ograniczenie o 50 % utraty składników odżywczych, co doprowadzi do zmniejszenia używania nawozów. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, która jest fundamentem życia.

Osoby występujące w programie:

Agnieszka Wróbel, Ekologiczne gospodarstwo zielarskie

Piotr Wróbel, Ekologiczne gospodarstwo zielarskie

Jadwiga Andrzejewska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej

Łukasz Lewandowski, producent ziół

 

15 listopada

Odcinek 7

Temat: Edukacja rolnicza

W tym odcinku koncentrujemy się wokół tematu edukacji rolniczej. Dziś rolnik wsi musi łączyć wiele talentów. Prowadzenie gospodarstwa wymaga wiedzy z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, a także z obszaru ekonomii i prawa. Nowoczesny rolnik to przedsiębiorca, który wciąż idzie z duchem czasu, a nowoczesne technologie nie są mu obce. W opanowaniu tego wszystkiego pomaga właśnie edukacja. Stawiają na nią nie tylko gospodarze oraz doradcy.

Osoby występujące w programie:

Michał Skonieczny, rolnik z Sierakowa

Przemysław Mendelewski, rolnik z Piotrkowic

Paweł Siemiński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie

16 listopada

 

Odcinek 8

Temat: Gospodarstwa opiekuńcze

W tym odcinku pokażemy, jak rozwija się tak zwane „rolnictwo społeczne”. Wieś się starzeje, wielu jej mieszkańców wymaga wsparcia. To między innymi osoby starsze, nie w pełni sprawne, samotne. Na ich potrzeby odpowiadają między innymi właściciele gospodarstw opiekuńczych. Rolnicy coraz częściej otwierają swoje domy i organizują zajęcia właśnie dla tych, którzy oczekują pomocy. W programie o tym, jak ważne są to przedsięwzięcia i jakie przynoszą efekty.

Osoby występujące w programie: Jerzy Orchowski z Zielonki

Ewelina Szwaracka, terapeutka Danuta Śpica z Bieszewa

Jarosław Metkowski, Otwarty Punkt Integracji w Wysokiej

Małgorzata Oparka z Lubiewic

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie

17 listopada

Odcinek 9

Już wkrótce rolnicy będą musieli się zmierzyć z wyzwaniami, które stawia przed nimi Europejski Zielony Ład. Strategie: „Od pola do stołu” i „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności" mają na celu przekształcenie systemów żywnościowych w zdrowe i przyjazne środowisku. Plan zakłada zmniejszenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i nawozów, a także zminimalizowanie straty składników pokarmowych w glebie. W programie mówimy o tym, jak ważne dla gleby jest racjonalne nawożenie. Gleba to podstawa naszego życia. To dzięki niej jest możliwa produkcja dobrej jakości żywność i paszy dla zwierząt. Od jej kondycji zależy efektywność każdej uprawy. Duże znaczenie ma rolnictwo precyzyjne, które pozwala na optymalizację kosztów. Wielu rolników korzysta z fachowego doradztwa, aby wiedzieć jak racjonalnie nawozić glebę. Zielony Ład przewiduje wprowadzenie ekoschematów w produkcji rolnej. To m.in. opracowanie i przestrzeganie planów nawożenia czy wzbogacanie gleby w materię organiczną.

Osoby występujące w programie:

Andrzej Słomczewski, CGFP Sp. z o.o. Wojnowo

Natalia Narewska, KPODR w Minikowie

Anna Maria Szymańska, dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Radosław Nowicki, agronom, Rolniczy Zakład Doświadczalny Politechniki Bydgoskiej

 

19 listopada

 

Odcinek 10

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu dla gospodarstw rolnych przewiduje dwa cele: urynkowienie gospodarki rolnej oraz dążenie do neutralności klimatycznej produkcji rolnej. Rolnictwo to część ekosystemu, dlatego tak ważna jest jakość produkcji rolnej, aby gospodarstwo było opłacalne trzeba nim dobrze zarządzać. W programie mówimy o dostępnych narzędziach, które pomagają rolnikom prowadzić bardziej biznesowe gospodarstwa. Zastanawiamy się nad jego racjonalnym zarzadzaniem. W zarządzaniu duże znaczenie mają analizy rynkowe. Unijny system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych jest jedną z metod pomagających rolnikom zadbać o ekonomię. Takie raporty przygotowywane są przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. W podejmowaniu decyzji pomaga także rolnikom system notowań rolniczych. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej dostępne będą też znane już źródła finansowania.

Osoby występujące w programie:

Marian Bociek, producent rolny

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie

Grażyna Drążkowska, KPODR w Minikowie

Justyna Kryger, KPODR w Minikowie

Łukasz Piotrowski, KPODR w Minikowie

 

22 listopada

Odcinek 11

Temat: Lokalne Partnerstwa Wodne

W tym odcinku podpowiadamy, jakie są sposoby na to, by poradzić sobie z problemami wodnymi. Jednym z rozwiązań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jest tworzenie Lokalnych Partnerstw Wodnych. W partnerstwach współpracują rolnicy, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele spółek wodnych i doradcy. Ich zadaniem jest współpraca dotycząca działań w zakresie gospodarki wodnej na danym terenie. Wspólne przedsięwzięcia mają pomóc minimalizować skutki suszy i powodzi.

Osoby występujące w programie:

Jacek Kabatek, rolnik

Małgorzata Kołacz, KPODR w Minikowie

Mieczysław Gawron, Nadleśnictwo Runowo

Grzegorz Smytry, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”

Barbara Wiśniewska, Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie

 

14 grudnia

 

Odcinek12

Temat: Grupy operacyjne EPI

W tym odcinku powiemy, jakie efekty przynosi tworzenie zespołów złożonych z rolników, naukowców, przedsiębiorców, doradców. Zespoły te to „grupy operacyjne” powstają po to, by szukać nowoczesnych rozwiązań ułatwiających rozwój gospodarstw i produkcji. Takie przedsięwzięcia ułatwiają też zdobywanie unijnych dotacji. Pieniądze na działanie pochodzą z działania „Współpraca”.

Osoby występujące w programie:

Maciej Feddek, hodowca trzody chlewnej z Nowego Dworu

Krystyna Płaczek, właścicielka sadu w Gościeradzu

Łukasz Karmowski, hodowca bydła z Radzicza

Andrzej Zawistowski, właściciel masarni w Władysławowie

Dariusz Pańka, Politechnika Bydgoska

Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie

 

15 grudnia

Odcinek13

Temat: Wiejska e-skrzynka

W tym odcinku mowa o nowoczesnej platformie, która pozwala zamawiać klientom żywność przez Internet. Wiejska e-skrzynka to inicjatywa Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, która pozwala konsumentom sięgać po produkty wprost z gospodarstwa. Wiejska e-skrzynka skupia kilkunastu przetwórców. Wśród nich są producenci serów, mięsa, wędlin, warzyw, ziół. Ich wyroby można odbierać w czterech miejscach województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby występujące w programie:

Izabela Chudzyńska, mieszkanka Sicienka

Piotr Urtnowski, producent serów i masła, Ostrów Świecki

Witold Śledź, producent wędlin, Franciszkowo

Agnieszka Wróbel, producentka ziół, Gołoty

Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie

 

16 grudnia

   
     
     
     

Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą serię filmów dotyczących działalności zagród edukacyjnych. Materiał powstał w ramach projektu „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” koordynowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Ma on stanowić źródło wiedzy dla szkół na temat oferty edukacyjnej obiektów zarejestrowanych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Zależy nam aby obiekty realizowały w ramach swoich programów edukacyjnych założenia aktualnej podstawy programowej. Gospodarstwa rolne, które poza działalnością produkcyjną pełnią również funkcję edukacyjną są ciekawą, autentyczną i inspirującą propozycją realizowania zajęć szkolnych. Są miejscem, w którym teoria wyraża się w praktyce. Stanowią dzięki temu wsparcie dla systemu oświaty, a dla właścicieli zagród – intratne zajęcie.

Zachęcamy do zapoznania się z całą serią filmów, jak również do odwiedzin strony www.zagrodaedukacyjna.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat działalności obiektów oraz kryteriów przynależności do Sieci.

Materiał wideo dostępny jest na kanale YouTube Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

 Kliknij na obrazek poniżej by obejrzećmateriał filmowy.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLji_mFIEpQX-pZ51GoFSVwB32lr-dhtCc.

 

4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Zapraszamy do obejrzenia filmów filmów w ramach kampanii 4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MLO.

 

Kiedy warto przejść z RHD do MLO?

 

MLO Gdzie sprzedawać swoje produkty

 

MLO To się uda

 

MLO Nasz biznesplan i projekt technologiczny

 

MLO Pierwszy krok do założenia działalności

 

MLO czyli o czym musimy pamiętać. Obowiązki przedsiębiorcy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.  

Rozmowa dnia 4.02.2021 w TVP 3 Bydgoszcz

Rozmowa dnia 4.02.2021 – TVP 3 Bydgoszcz

https://bydgoszcz.tvp.pl/52139045/rozmowa-dnia-4022021

Jak pandemia, ale i ASF oraz ptasia grypa wpłynęły na rynek rolny w kraju? Dlaczego rolnicy, także w naszym regionie, jak na razie sceptycznie podchodzą do proponowanej przez Unię Europejską proekologicznej przebudowy gospodarki pod hasłem "Europejski Zielony Ład?" Co zaoferują nam tegoroczne Krajowe Dni Pola? O tym Grażyna Rakowicz rozmawia z dr Ryszardem Zarudzkim, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

XI Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego – video

Wszystkie osoby, które nie mały okazji zobaczyć
XI Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zapraszamy do obejrzenia całego zapisu online

 

A tutaj można pobrać plik z materiałami konferencyjnymi

materiały konferencyjne 3.2.21

Exirel® 100 SE

 

Program:

 „Bio-Gen” – nowoczesne rozwiązania w produkcji ogrodniczej – Grzegorz Pruszyński, BIO-GEN, Bio-Lider

  Alternatywne wsparcie w ochronie roślin sadowniczych – Krzysztof Łęgocki, ICB Pharma

Ochrona roślin sadowniczych przed szkodnikami – dr Wojciech Piotrowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Choroby sadów ziarnkowych i pestkowychdr Agata Broniarek Niemiec, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 „Produkcja jabłek o wyższej jakości i o zmniejszonych pozostałościach substancji chemicznych z technologią ProNutiva” – Tomasz Sikora, doradca sadowniczy UPL Polska Sp z o.o.

  „Nowa era odżywiania roślin  Synthos Agro”  – Anna Cyrkanowicz – Kierownik ds. kluczowych klientów, Magdalena Kostecka – Kierownik Produktu

 


 

Konferencja – Lokalne Partnerstwa Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej …

 

28 stycznia w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja online pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Spotkanie otworzył dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie. Głównym celem konferencji było wywołanie zainteresowania i przedstawienie warunków udziału oraz możliwości utworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych w kolejnych powiatach naszego województwa. Intencją organizacyjną było rozpoczęcie i wsparcie prac lokalnych interesariuszy przy tworzeniu partnerstw.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Poproszono Przewodniczących LPW w powiatach nakielskim i sępoleńskim o zapoznanie uczestników z zadaniami do wykonanie w najbliższym czasie. Wiodącymi tematami wystąpień było wsparcie finansowe działań związanych z poprawą gospodarski wodnej oraz założenia programowe Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2020 i na 2021 r. Podsumowano pilotażowy program w powiatach Sępoleńskim i Nakielskim oraz zadania do realizacji w utworzonych Lokalnych Partnerstwach Wodnych.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji online. Zamieszczamy cały materiał bez modyfikacji (prosimy oglądać na youtube od 7 min 30 s.) .

lub

https://kpodr.clickmeeting.com/webinar-recording/fLpW30a86

 

 

Do pobrania:
Założenia programowe tworzenia LPW w Województwie – M. Kołacz
Wsparcie racjonalnej gospodarki wodnej w ramach PROW 2014-2020
Pierwsze doświadczania w tworzeniu LPW w powiatach Sępoleńskim – Z. Lewandowski
Wsparcie finansowe działań związanych z poprawą gospodarski wodnej – P. Skonieczek
Krajowy System Doradztwa Rolniczego na rzecz racjonalnej gospodarki – K. Boczek
Możliwości wsparcia małej retencji wodnej w ramach Regionalnego – P. Mentkowski
LPW jako element racjonalnego gospodarowania zasobami – G. Smytry

Konferencja – Trendy i perspektywy dla rolnictwa ekologicznego

O tym jakie są aktualne trendy i perspektywy dla rolnictwa ekologicznego dowiedzieliśmy się podczas konferencji pn. „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”. Celem konferencji ekologicznej zorganizowanej 3 grudnia br. przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, było podniesienie wiedzy i świadomości o żywności ekologicznej. Wśród problematyki pojawiły się odpowiedzi na pytania stawiane przez wielu  konsumentów, rolników i przetwórców ekologicznych m.in. czy żywność ekologiczna może mieć wpływ na zdrowie człowieka i dlaczego?, jaki będzie wpływ nowego rozporządzenia na produkcję ekologiczną w Polsce? i co będą gwarantować nowe przepisy? oraz jakie są aktualne trendy i preferencje konsumentów na rynku żywności ekologicznej?

Coraz częściej poszukujemy produktów ekologicznych, czyli takich, które na etapie całego procesu produkcji „Od pola do stołu”, poddane są kontroli, pozwalając na ich certyfikację. Certyfikat dla produktu jest przepustką na rynek żywności ekologicznej, jest informacją dla konsumenta, że to produkt najwyższej jakości.

W ramach wykładu pn. „Jakość żywności ekologicznej i jej wpływ na zdrowie”, który przedstawiła Pani prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska z SGGW  w Warszawie, omówione zostały liczne badania prowadzone w zakresie jakości żywności ekologicznej.

Istnieje wiele czynników, które gwarantują wysoką jakość produktów ekologicznych, są to m.in. brak sztucznych nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, produkcja zwierzęca bez użycia GMO (Organizmów Genetycznie Modyfikowanych), przetwórstwo tylko przy użyciu naturalnych dodatków do żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wiele można by wymieniać, jednak wszystko zmierza do jednego punktu, jest to produkcja bezpiecznej żywności, z jednoczesną ochroną i poszanowaniem różnorodności biologicznej środowiska naturalnego.

Należy pamiętać, że produkt ekologiczny nie jest żywnością specjalnego przeznaczenia, czy też żywnością dietetyczną. Nic bardziej mylnego.

Otóż, produkt ekologiczny, to, co najmniej 95% masy jego składników pochodzenia rolniczego, stanowią go składniki ekologiczne (pod uwagę nie bierze się dodatków w postaci wody i soli kuchennej), a jego produkcja jest oddzielona w czasie od żywności nieekologicznej.

O jakości produktów ekologicznych świadczą między innymi polifenole, które w surowcach ekologicznych wykazują wyższe zawartości. Jest to istotny fakt, ponieważ właśnie polifenole chronią w organizmie człowieka układ krążenia, układ nerwowy, mają właściwości przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, anty-bakteryjne, czy też  przeciwutleniające.

Z badań wynika, że produkty ekologiczne wykazują niższe stężenie kadmu niż żywność konwencjonalna. Kadm, wywołuje problemy zdrowotne człowieka, a wśród nich np. uszkodzenia szkieletu, nerek, nowotwory czy w końcu zakłócenia układu oddechowego i układu krążenia.

Ważne dla zdrowia człowieka są również spożywane w produktach związki azotowe, które przy okazji wielu badań, na ich zawartość w produktach ekologicznych jest ich istotnie mniej niż w konwencjonalnych np. stężenie azotu całkowitego o 10 %, azotanów o 30%, azotynów o 87%. Każdy konsument powinien się dowiedzieć, że nadmiar azotanów jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Azotyny mogą powodować niedotlenienie poprzez konkurowanie  z tlenem o wiązanie z hemoglobiną we krwi tzw. Methemoglobinemia.

Na korzyść żywności ekologicznej przemawiają badania w zakresie pozostałości pestycydów. Okazuje się, że w żywności konwencjonalnej w roku 2014 stwierdzono cztery razy więcej, a w 2018 siedem razy więcej pozostałości chemicznych pestycydów, niż w żywności ekologicznej. Istotnie niebezpieczne jest powszechne profilaktyczne stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, działanie takie jest czynnikiem pogarszającym zdrowie człowieka. Fakt ten jest niedopuszczalny w ekologicznej hodowli zwierząt. Wiele składników pokarmowych zawartych w żywności ekologicznej jak składniki mineralne, witaminy jest wyższa w żywności ekologicznej, niż w konwencjonalnej.

Patrząc na dodatki stosowane w żywności konwencjonalnej a jest ich 623, gdzie do produkcji żywności ekologicznej jest ich zaledwie 52 i są to naturalne dodatki do ekożywności, zdecydowanie każdy konsument, chciałby wybrać mniejsze zło. Jednak sporadyczne wybieranie produktów ekologicznych, nie gwarantuje ograniczenia wystąpienia chorób u człowieka. Tylko regularna konsumpcja żywności ekologicznej może ograniczyć występowanie chorób alergicznych u dzieci, stanu przedrzucawkowego u kobiet ciężarnych, spodziectwa u noworodków męskich, nowotworów, nadwagi i otyłości. Wiele czynników, dowodzi, że produkty ekologiczne są bezpieczną żywnością o wysokiej jakości, jednak jak to się przekłada na rolnictwo, konsumentów i rynek żywności ekologicznej?

Trendy na rynku żywności ekologicznej i preferencje konsumentów, zostały omówione podczas wykładu „Jak zmieniają się konsumenci żywności ekologicznej”, Pani prof. dr hab. Sylwii Żakowskiej- Biemans z SGGW w Warszawie. Rynek żywności ekologicznej rozwija się dynamicznie. Wśród krajów o najwyższym % wzroście sprzedaży żywności ekologicznej w Europie są: Niemcy, Francja , Włochy, Szwajcaria, Wielka Brytania. Również wydatki na żywność ekologiczną w Europie są zróżnicowane. W Danii  i Szwajcarii miesięcznie wydaje się na żywność ekologiczną 312 euro, w Szwecji 231 euro, Luksemburgu 221 euro, Austrii 205 euro, a w Norwegii 159 euro. W tych krajach, gdzie notuje się najwyższą sprzedaż duży udział w tym mają przede wszystkim supermarkety i sklepy specjalistyczne. W Niemczech duże znaczenie mają dyskonty w partnerstwie z organizacjami producenckimi jak Bioland czy Demeter.

A jak to się kształtuje na rynku Polskim?

Duży udział w sprzedaży żywności ekologicznej w Polsce mają sklepy specjalistyczne oraz sprzedaż bezpośrednia tzw. „prosto od rolnika”. Coraz częściej dołączają sieci handlowe, promujące konkretne marki produktów. Jednak rynek żywności ekologicznej w Polsce nadal raczkuje, wszystko to związane jest z małą świadomością społeczeństwa. Okazuje się bowiem, że w Polsce aż 48% społeczeństwa w ogóle nie kupuje produktów ekologicznych, pozostała część albo kupuje je przynajmniej raz w tygodniu- 13%, przynajmniej raz w miesiącu – 19%, przynajmniej raz na 3 miesiące- 12%, przynajmniej raz na rok-4%, rzadziej niż raz na rok -4% (źródło: badania SGGW).

Kim jest polski konsument żywności ekologicznej?

To przede wszystkim kobiety w wieku 25- 45 lat, najczęściej ludzie z wykształceniem wyższym, rodziny z dziećmi, mieszkańcy miast pow. 100 tys., oraz ludzie o dobrym statusie materialnym. Często to cena jest barierą, która sprawia, że nie każdy konsument może sobie pozwolić na produkty ekologiczne. Skracanie łańcucha dostaw, poprzez skupianie rolników w grupy, ograniczając tym samym liczbę pośredników, daje szansę na niższą, bardziej konkurencyjną cenę. Takie przykłady w Polsce już funkcjonują, jak np. „Paczka od rolnika”, skupiająca rolników ekologicznych, oferując szeroki wachlarz produktów ekologicznych.

W Polsce coraz częściej supermarkety podejmują działania w zakresie sprzedaży produktów ekologicznych, niektóre z nich już podejmują współpracę  z lokalnymi producentami ekologicznymi. Wiele wyzwań przed Polską aby dorównać krajom, w których najszybciej i najlepiej rozwija się rynek żywności ekologicznej.

Ostatnim punktem konferencji był wykład „Nowe rozporządzenie i nowe wyzwania dla rolnictwa ekologicznego”, który przedstawiony został przez Panią Dorotę Meterę z jednostki certyfikującej Bioekspert.

Przed rolnikami, przetwórcami nowe wyzwania, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku w życie wchodzi nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 834/2007. Jak zawsze nowe przepisy prawne, w każdym budzą grozę, niepewność a wiadomość taka nie zostaje przyjęta optymistycznie wśród zainteresowanych. Wiele zmian czeka wszystkich producentów ekologicznych, dotyczą one rolników i przetwórców. Wśród nich przewidziana jest m.in. certyfikacja grupowa z pełną odpowiedzialnością (tylko dla zainteresowanych grup rolników), wg zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Przepisy dążyć będą również do samowystarczalności jeśli chodzi o zasoby nasion ekologicznych, zwierząt ekologicznych. Zmiany w zakresie dodatków do żywności.

Ważne jest jednak, że przewiduje się okres przejściowy, będzie to czas  na zorganizowanie całego zaplecza, by umożliwić rozwój rolnictwa ekologicznego bez jakichkolwiek barier.

Dziś szczególnie musimy powalczyć o producentów żywności ekologicznej czyli rolników i przetwórców oraz co ważne o konsumentów i ich świadomość, by wybierali przede wszystkim dobro dla środowiska naturalnego, czyli żywność ekologiczną.

 

Zapis Konferencji:

 

Prezentacje do pobrania:

Minikowo_Jakość żywności eko i jej wpływ na zdrowie_3 XII 2020

Konferencja KPODR_MINIKOWO_Sylwia Żakowska Biemans 3_12_2020_up

nowe przepisy ws produkcji ekologicznej 2020 12 03:

 

Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR Minikowo