4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Zapraszamy do obejrzenia filmów filmów w ramach kampanii 4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MLO.

 

Kiedy warto przejść z RHD do MLO?

 

MLO Gdzie sprzedawać swoje produkty

 

MLO To się uda

 

MLO Nasz biznesplan i projekt technologiczny

 

MLO Pierwszy krok do założenia działalności

 

MLO czyli o czym musimy pamiętać. Obowiązki przedsiębiorcy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.