Szkolenie pedagogiczne: Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniach 23.01.-24.02.2023 r. beneficjenci projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w szkoleniu pedagogicznym realizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ z Torunia. Ponad 70 osób uzyskało praktyczną wiedzę m.in. na temat zasad nauczania i uczenia się, potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, metod pracy z różnymi grupami wiekowymi, sposobów rozwiązywania konfliktów czy kreowania projektów edukacyjnych.

To tylko niewielka część zagadnień przedstawionych przez prowadzące, które na co dzień pracują jako nauczycielki i wychowawczynie. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwoliły na spojrzenie na pracę z grupą dzieci, ale też z nauczycielami, od strony odbiorców oferty gospodarstw edukacyjnych.

Dla wszystkich zainteresowanych, na stronie projektu zamieszczono materiały na których uczestnicy pracowali podczas szkolenia, a które z pewnością będą stanowiły pomoc przy organizacji zajęć edukacyjnych (szkolenie IV): https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich-2/.

Szkolenie pedagogiczne było czwartym z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023 w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką celem uzyskania szczegółowych informacji: tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

image_pdfimage_print