Kodeks Etyki Żywnościowej został przygotowany przez ekspertów  ̶  przedstawicieli producentów i dystrybutorów żywności, naukowców, praktyków i dziennikarzy. Dokument ma pomóc odbudować etos producenta żywności,  który może przyczynić się do poprawy jakości polskiej żywności, jak i jej lepszego wizerunku za granicą.  Podpisany dokument ma również wyeliminować niewłaściwe postawy, których jedynym wyznacznikiem jest szybki zysk, nawet kosztem zdrowia i życia ludzi. W Kodeksie zwraca się uwagę na dobro konsumenta żywności – „charakter oraz jakość produktów żywnościowych wywiera istotny wpływ na życie i zdrowie człowieka”.

– Pieniądze to nie wszystko. Pracujmy uczciwie i nie oszukujmy się wzajemnie – mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 18 marca, po podpisaniu Kodeksu Etyki Żywnościowej.

 – To apel, aby nie oszukiwać się wzajemnie, by płacić uczciwie, by nie opóźniać terminów płatności, by szanować partnera, z którym współpracujemy, żeby ten cały łańcuch „od pola do stołu” był  łańcuchem uczciwym­­.

Dokument został podpisany również przez delegata Konferencji Episkopatu ds. Polskich Przetwórców Żywności biskupa Piotra Sawczuka oraz przewodniczącego Sekcji Przemysłu Spożywczego Polskiego Forum ISO 9000 Janusza B. Berdowskiego.

Kodeks Etyki Żywnościowej zostanie dostarczony wszystkim rolnikom i do wszystkich zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, aby każdy mógł się z nim zapoznać.

Do pobrania Kodeks_etyki_żywnościowej