targi

Nowoczesny sprzęt rolniczy i kiermasz ogrodniczy na targach w Marszewie

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Marszewa wracają Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Najnowszy sprzęt rolniczy, oferta producentów pasz, stoiska instytucji rolniczych oraz kiermasz ogrodniczy – to wszystko czeka na osoby, które w niedzielę 3 kwietnia pojawią się na terenach wystawowych WODR w Marszewie, koło Pleszewa.

– Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ to doskonała okazja, aby porozmawiać w gronie fachowców o najnowszych trendach i rozwiązaniach w produkcji rolniczej. Ale targi w Marszewie to również możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu przez osoby, które nie zajmują się rolnictwem na co dzień – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Różnorodna oferta na targach w Marszewie

Tegoroczna edycja targów będzie już trzydziestą w historii. Targi w Marszewie są wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez WODR, na których pojawiają się zarówno specjaliści z branży rolniczej, jak i okoliczni mieszkańcy.

Swoją najnowszą ofertę przedstawią producenci i wystawcy ciągników, sprzętu rolniczego, samochodów osobowych i dostawczych, producenci pasz, wyposażenia obiektów inwentarskich, materiałów budowlanych oraz przedsiębiorcy oferujący usługi dla gospodarstw rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich.

Do dyspozycji odwiedzających będą także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na stoisku WODR każdy chętny będzie mógł skalkulować i zamówić usługę biologicznej ochrony zasiewów kukurydzy przy użyciu drona lub poznać platformę doradczą eDWIN. Już niedługo ułatwi ona prowadzenie ochrony chemicznej upraw zbóż, ziemniaków, pomidorów gruntowych, kukurydzy czy rzepaku w gospodarstwie, zapewniając rolnikowi szybki dostęp do doradców oraz aktualne dane pogodowe z najbliższej stacji agrometeorologicznej.

Nieodłączną częścią targów w Marszewie jest także kiermasz ogrodniczy z bogatym wyborem drzewek i krzewów owocowych, róż, traw, bylin, cebulek kwiatowych, nasion warzyw oraz kwiatów rabatowych.

– Miłośnicy ogrodnictwa po raz kolejny będą mieli okazję zaopatrzyć się w wiele pięknych roślin podczas kiermaszu ogrodniczego, zaś rozmowy z wystawcami to szansa, by otrzymać porady na temat pielęgnacji poszczególnych roślin – mówi Jacek Sommerfeld.

Utrudnienia w ruchu

Targi w Marszewie potrwają od godziny 9 do 16. W związku z wydarzeniem będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu zarówno w Marszewie, jak i drogach dojazdowych. Parkingi dla odwiedzających będą przygotowane:

– na polu demonstracyjnym WODR przy drodze powiatowej Pleszew-Grab,

– na stadionie w Marszewie przy drodze powiatowej Pleszew-Broniszewice.

 

Program Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ, 

            9.00 – Rozpoczęcie targów,

11.00–12.00 – Uroczyste otwarcie, powitanie uczestników i wystąpienia zaproszonych gości – plac otwarcia, główny teren targów,

12.15–12.45 – Koncert orkiestry dętej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie – plac otwarcia, główny teren targów,

13.00–14.00 – Zielonym do góry – pokaz cięcia oraz kształtowania drzewek i krzewów – plac otwarcia targów,

9.00–16.00 – Prezentacja oferty środków produkcji, sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych i usług,

9.00–16.00 – Kiermasz ogrodniczy,

16.00 – Zakończenie targów.

 

Wydarzenia towarzyszące Wiosennym Targom Rolno-Ogrodniczym AGROMARSZ:

9.00–16.00 – Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie,

14.00 – Szkolenie „Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014-2020 w 2022 roku” – aula ZSCKR w Marszewie, organizator – BP ARiMR w Pleszewie.

Norbert Kowalski
Specjalista ds. Public Relations
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Tel.: 500 680 002
E-mail: norbert.kowalski@wodr.poznan.pl

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe

Minikowo, 1-2 lipca 2023 r. (sobota i niedziela)
w godz. 10.00-17.00

ponad 300 wystawców z kraju i z zagranicy oraz 20 tys. odwiedzających.
Największe w Polsce Północnej targi rolnicze. Powierzchnia wystawiennicza – 14 ha. Dziesięciokrotny TARGOWY LIDER.
Ponad 40 lat doświadczenia w organizacji imprez targowych

Warunkiem uczestnictwa w targach jest:

do 7 czerwca br. przesłanie do Organizatora wypełnionego i podpisanego e-mailem na adres:agrotech@kpodr.pl

formularza zgłoszeniowego (Zał. Nr 1) 
wpisu do katalogu (Zał. Nr 3)

 oraz

do 14 czerwca br. dokonanie opłaty za udział w targach na konto bankowe:

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Dokonanie opłaty za udział w targach, jest bezwzględnym warunkiem przydzielenia powierzchni wystawienniczej i udziału w wydarzeniu. Nieopłacenie udziału będzie podstawą do wykluczenia wystawcy z udziału.

Uwaga! Faktury za udział w targach będą wysyłane do Państwa wyłącznie drogą elektroniczną na podany w dokumentach zgłoszeniowych e-mail z konta firmowego Ośrodka: faktury@kpodr.pl

Promocja cenowa za wynajem powierzchni, obejmuje zgłoszenia przesłane do Organizatora do 31 maja br. Natomiast od 1 do 7 czerwca br. obowiązuje standardowa opłata za udział.

Obowiązkowe koszty udziału w Targach AGRO-TECH

  1. Najem 1 m2 powierzchni wystawienniczej

powierzchnia stoiska
w m2

Wartość brutto za wynajem 1 m2
powierzchni wystawowej

do 31.05.
(cena promocyjna)

od 1.06. do 7.06.

 – stoisko o powierzchni do 25 m2

56,00 zł/m2   (brutto)

63,00 zł/m2   (brutto)

 – stoisko o powierzchni od 26 m2 do 100 m2

44,00 zł/m2   (brutto)

52,00 zł/m2   (brutto)

 – stoisko o powierzchni od 101 m2 do 200 m2

32,00 zł/m2   (brutto)

40,00 zł/m2   (brutto)

 – stoisko o powierzchni od 201 m2

26,00 zł/m2   (brutto)

32,00 zł/m2   (brutto)

Obowiązkowy wpis do katalogu wystawców                                        200,00 zł (brutto)
(do 1/2 strony A5, 60 wyrazów) (Załącznik nr 3)                                        

Nieobowiązkowe koszty udziału w Targach AGRO-TECH

1. Dodatkowy wpis do katalogu wystawców w języku angielskim      200,00 zł (brutto)
     (własne tłumaczenie – do 1/2 strony A5, 60 wyrazów) (Załącznik nr 3)                                        

2. REKLAMA w katalogu wystawców          – 1.000,00 zł  (brutto)
(przygotowana przez wystawcę, format A5 – 148 x 210 mm, spad 5 mm, jpg, eps, pdf, pełen kolor)

3. Wyposażenie dodatkowe stoisk (Zał. 2)

a) Przyłącze prądu do stoiska (Zał. 2)

–            1-fazowe 230 do 3 kW (1x16A)                                         –  400,00 zł/2 dni brutto

–            3-fazowe do 5 kW (3x16A)                                                – 550,00 zł/2 dni brutto

–            3-fazowe pow. 5 kW (3x32A)                                             – 1.000,00 zł/2 dni brutto

–            pow. 8 kW                                                                         – 1.800,00 zł/2 dni brutto

 

b) Rozładunek i załadunek eksponatów (Zał. 2)

–            dźwig – ciężar jednostkowy do 10 ton                             –  540,00 zł/godz. brutto

–            ładowarka teleskopowa do 3 t                                          – 360,00 zł/godz. brutto

Planowane terminy rozładunku

– 29.06.2023 r. (czwartek) – w godz. od 13.00 do 18.00   

– 30.06.2023 r.   (piątek)   – w godz. od 12.00 do 21.00

Planowane terminy załadunku

–  2.07.2023 r.  (niedziela)  –   po zakończeniu wystawy od w godz. 1730 do 2100

–  3.07.2023 r.  (poniedziałek) – w godz. w godz. 1200 do 1800

 

Formularze zgłoszeniowe – pakiety do pobrania – z podziałem na branże:

Agroenergetyka, odnawialne źródła energii
Ciągniki, maszyny rolnicze, części zamienne
Genetyka i hodowla zwierząt
Hodowla roślin i nasiennictwo
Instytucje doradcze
Materiały i technologie w budownictwie
Mechanizacja w budynkach inwentarskich
Nawozy i środki ochrony roślin
Pasze i środki żywienia zwierząt, artykuły weterynaryjne
Prasa rolnicza
Samochody
Usługi różne

 

Formularze zgłoszeniowe
(wszystkie formularze są zawarte w pakietach do pobrania wg. branż powyżej)

Formularze obowiązkowe

Zał. 1.          Zgłoszenie uczestnictwa
Zał. 3.         
Wpis do katalogu wystawców
Zał. 5.         
Regulamin targów

Formularze dodatkowe 

Zał. 2.           Zamówienie usług dodatkowych:

Wyposażenie dodatkowe stoisk,
Przyłącze prądu do stoiska,
Rozładunek i załadunek eksponatów

Zał. 2A          Zlecenie wykonania usługi rozładunku i załadunku eksponatów
Zał. 4P.         Zgłoszenie podwystawcy na stoisku
Zał. 6.           Konkurs „Innowacyjny Produkt” – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7.           Konkurs „Innowacyjny Produkt” – Regulamin konkursu
Zał. 8.           Hotele, noclegi
Zał. 9.           Ważne informacje dotyczące targów
Zał. 10.         Zamówienie na obiady i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał. 1 U         Kolportaż materiałów reklamowych bez udziału w targach
Zał. 11.         FORMULARZ REZYGNACJI z udziału w Targach

Formularz rezygnacji z udziału można dokonać wyłącznie pisemnie (e-mail, poczta) na Formularzu Rezygnacji (Zał. 11.) w terminach określonych w REGULAMINIE TARGÓW AGRO-TECH Minikowo (Zał. 5) i terminach ujętych w regulaminie targów.

 

PLAN poglądowy targów

Plan targów AGRO-TECH 2023

 

Plan sytuacyjny Targów AGRO-TECH Minikowo 2023

Plan sytuacyjny Targów AGRO-TECH Minikowo 2023

 

PLAN usytuowania stoiska wystawcy względem rzędów (określenie szerokości i głębokości stoiska wystawcy)

Usytuowanie stoiska względem rzędu na placu wystawowym

 

Dodatkowych informacji udziela:

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
Główny specjalista ds. organizacji targów
KPODR w Minikowie,
tel. 52 386 72 23

 

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH w Minikowie to:

– wielotematyczna, specjalistyczna wystawa dla producentów rolnych i ekspertów z branży

– prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych oraz osiągnięć hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
   a także wspieranie procesów modernizacyjnych i rozwojowych gospodarstw rolnych.

– specjalizacją targów jest technika rolnicza zajmująca co roku ok. 75% powierzchni wystawienniczej) i hodowla zwierząt (wystawy regionalne i ogólnopolskie)

– ważne wydarzenie w całorocznym programie rolniczych wystaw w Polsce

Zintegrowane stoisko informacyjno-promocyjne MRiRW z udziałem podległych instytucji rolnych

Zakres tematyczny obejmuje: 

– techniką rolniczą i mechanizację w produkcji zwierzęcej,

– nawozy, środki ochrony roślin,

– hodowlę zwierząt,

– pasze, systemy żywienia,

– odnawialne źródła energii,

– ofertę firm budowlanych,

– usługi rolnicze,

– doradztwo rolnicze, ubezpieczeniowe i kredytowe,

Impreza towarzysząca:

– Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Podsumowanie konkursów:

– Innowacyjny Produkt Targów,

– Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (etap wojewódzki).

Do dyspozycji wystawców:

– ponad 14 ha powierzchni wystawienniczej,

– drogi dojazdowe utwardzone kostką i asfaltem,

– rampa rozładunkowa,

– unikalny teren na pokazy pracy maszyn rolniczych,

– parkingi na 2,5 tys. samochodów.

Organizator:

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,

Współpraca:

– Politechnika Bydgoska

– Niemieckie Stowarzyszenie Rolników DLG.

Patronat honorowy:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Informacji udziela i zgłoszenia do udziału przyjmuje:
Sylwia Żakowska-Stasiszyn, tel. 52 386 72 23, e-mail: 
agrotech@kpodr.pl
STOISKA HANDLOWE – Piotr Rybacki, tel. 52 386 72 25, e-mail: piotr.rybacki@kpodr.pl