KP Urząd Marszałkowski informuje o naborze wniosków

Trwa nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Wnioski mogą dotyczyć zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, przez co rozumie się eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania funkcji tych urządzeń, a w szczególności na:

– wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmulenie dna rowów przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczenie i naprawa budowli na rowach, naprawa skarp rowów;

– usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich;

– konserwację i naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.

Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny (gminy lub spółki wodnej) w wysokości minimum 50 % wartości zadania. Kwota pomocy finansowej wynosi nie więcej niż 25 000 zł. Zadanie musi być wykonane do dnia 31 października 2023 r. Wysokość pomocy będzie limitowana ilością złożonych wniosków. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań w 2023 roku wynosi 1 500 000,00 zł.

Do 17 marca 2023 r. spółki wodne oraz związki spółek wodnych województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz inwestycje w tym zakresie.

Więcej informacji: www.kujawsko-pomorskie.pl/39871-informacja-o-konkursie-2

 

 

image_pdfimage_print